Changeset 3e4fc17 in fedora-web


Ignore:
Timestamp:
10/30/09 09:57:09 (7 years ago)
Author:
transifex user <transifex@…>
Branches:
master, atomic-checksum, budget, f13-alpha, f13-beta, f14-alpha, f14-beta, f15-alpha, f15-beta, f16-alpha, f16-beta, f17-alpha, f17-beta, f18-alpha, f18-beta, f19, f19-alpha, f19-beta, f20, f20-alpha, f20-beta, f21-alpha, f21-beta, f22, f22-alpha, f22-beta, f23, f23-alpha, f23-beta, f23-beta-automatic-stuff, flock2016, newchrome, sopablackout, spins-redesign, two-week-atomic
Children:
10f1dcd3
Parents:
6972a48
git-author:
ldolihal <ldolihal@…> (10/30/09 09:57:09)
git-committer:
transifex user <transifex@…> (10/30/09 09:57:09)
Message:

Sending translation for Czech

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • fedoraproject.org/po/cs.po

  r4c0d388 r3e4fc17  
  2727 
  2828#: data/content/contact.html:11 
  29 msgid "The following are a list of contacts for various projects, queries and issues related to the Fedora Project." 
  30 msgstr "Následuje seznam kontaktů na různé projekty, otázky a jiné věci tÃœkající se Projektu Fedora " 
   29msgid "" 
   30"The following are a list of contacts for various projects, queries and " 
   31"issues related to the Fedora Project." 
   32msgstr "" 
   33"Následuje seznam kontaktů na různé projekty, otázky a jiné věci tÃœkající se " 
   34"Projektu Fedora " 
  3135 
  3236#: data/content/contact.html:13 
   
  3539 
  3640#: data/content/contact.html:14 
  37 msgid "For end-user help or to work with the development team, <a href=\"https://fedoraproject.org/wiki/Communicate\">communicate with the Fedora community</a>. For other requests, email the appropriate team lead or contact listed here." 
  38 msgstr "Pro pomoc koncovému uÅŸivateli nebo pro spolupráci s vÃœvojovÃœm tÃœmem <a href=\"https://fedoraproject.org/wiki/Communicate\">komunikujte s komunitou Fedory</a>. Pro ostatní poÅŸadavky, prosím napiÅ¡te e-mail přísluÅ¡nému vedoucímu tÃœmunebo kontaktu uvedenému zde." 
   41msgid "" 
   42"For end-user help or to work with the development team, <a href=\"https://" 
   43"fedoraproject.org/wiki/Communicate\">communicate with the Fedora community</" 
   44"a>. For other requests, email the appropriate team lead or contact listed " 
   45"here." 
   46msgstr "" 
   47"Pro pomoc koncovému uÅŸivateli nebo pro spolupráci s vÃœvojovÃœm tÃœmem <a href=" 
   48"\"https://fedoraproject.org/wiki/Communicate\">komunikujte s komunitou " 
   49"Fedory</a>. Pro ostatní poÅŸadavky, prosím napiÅ¡te e-mail přísluÅ¡nému " 
   50"vedoucímu tÃœmunebo kontaktu uvedenému zde." 
  3951 
  4052#: data/content/contact.html:16 
   
  4355 
  4456#: data/content/contact.html:17 
  45 msgid "If you have any legal questions that can be discussed in public, post to <a href=\"http://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-legal-list\">fedora-legal-list</a> or if you have any private legal questions send a mail to legal AT fedoraproject.org." 
  46 msgstr "Pokud máte jakékoli právní otázky, které je moÅŸné veřejně diskutovat, zaÅ¡lete mail do mailing listu <a href=\"http://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-legal-list\">fedora-legal-list</a>. V případě soukromÃœch   právních dotazů se obraÅ¥te na legal@fedoraproject.org." 
   57msgid "" 
   58"If you have any legal questions that can be discussed in public, post to <a " 
   59"href=\"http://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-legal-list\">fedora-" 
   60"legal-list</a> or if you have any private legal questions send a mail to " 
   61"legal AT fedoraproject.org." 
   62msgstr "" 
   63"Pokud máte jakékoli právní otázky, které je moÅŸné veřejně diskutovat, " 
   64"zaÅ¡lete mail do mailing listu <a href=\"http://www.redhat.com/mailman/" 
   65"listinfo/fedora-legal-list\">fedora-legal-list</a>. V případě soukromÃœch   " 
   66"právních dotazů se obraÅ¥te na legal@fedoraproject.org." 
  4767 
  4868#: data/content/contact.html:19 
   
  5171 
  5272#: data/content/contact.html:20 
  53 msgid "For Press related questions, please contact <a href=\"mailto:press@fedoraproject.org\">press@fedoraproject.org</a>." 
  54 msgstr "Pro otázky tÃœkající se tisku a ÅŸurnalistiky kontaktujte, prosím, <a href=\"mailto:press@fedoraproject.org\">press@fedoraproject.org</a>." 
   73msgid "" 
   74"For Press related questions, please contact <a href=\"mailto:" 
   75"press@fedoraproject.org\">press@fedoraproject.org</a>." 
   76msgstr "" 
   77"Pro otázky tÃœkající se tisku a ÅŸurnalistiky kontaktujte, prosím, <a href=" 
   78"\"mailto:press@fedoraproject.org\">press@fedoraproject.org</a>." 
  5579 
  5680#: data/content/contact.html:22 
   
  5983 
  6084#: data/content/contact.html:23 
  61 msgid "If you have any queries or issues related to Fedora Project websites (fedoraproject.org, fedorahosted.org, and fedorapeople.org), please contact <a href=\"mailto:webmaster@fedoraproject.org\">webmaster@fedoraproject.org</a>." 
  62 msgstr "Máte-li jakékoli dotazy nebo jiné záleÅŸitosti tÃœkající se WWW stránek projektu Fedora (fedoraproject.org, fedorahosted.org a fedorapeople.org), prosím kontaktujte <a href=\"mailto:webmaster@fedoraproject.org\">webmaster@fedoraproject.org</a>." 
   85msgid "" 
   86"If you have any queries or issues related to Fedora Project websites " 
   87"(fedoraproject.org, fedorahosted.org, and fedorapeople.org), please contact " 
   88"<a href=\"mailto:webmaster@fedoraproject.org\">webmaster@fedoraproject.org</" 
   89"a>." 
   90msgstr "" 
   91"Máte-li jakékoli dotazy nebo jiné záleÅŸitosti tÃœkající se WWW stránek " 
   92"projektu Fedora (fedoraproject.org, fedorahosted.org a fedorapeople.org), " 
   93"prosím kontaktujte <a href=\"mailto:webmaster@fedoraproject.org" 
   94"\">webmaster@fedoraproject.org</a>." 
  6395 
  6496#: data/content/contact.html:24 
  65 msgid "<strong>NOTE: <a href=\"mailto:webmaster@fedoraproject.org\">webmaster@fedoraproject.org</a> is NOT to be used for support requests. If you need End User support please visit the <a href=\"https://fedoraproject.org/wiki/Communicate\">Communicate page on the Wiki</a>. All emails to <a href=\"mailto:webmaster@fedoraproject.org\">webmaster@fedoraproject.org</a> are publicly archived.</strong>" 
  66 msgstr "<strong>POZNÁMKA: mailová adresa <a href=\"mailto:webmaster@fedoraproject.org\">webmaster@fedoraproject.org</a> NENÍ určena pro podporu koncového uÅŸivatele. Pokud potřebujete uÅŸivatelskou podporu prosím navÅ¡tivte stránku<a href=\"https://fedoraproject.org/wiki/Communicate\">Komunikujte na Wiki</a>. VÅ¡echny emaily zaslané na <a href=\"mailto:webmaster@fedoraproject.org\">webmaster@fedoraproject.org</a> jsou veřejně archivovány.</strong>" 
   97msgid "" 
   98"<strong>NOTE: <a href=\"mailto:webmaster@fedoraproject.org" 
   99"\">webmaster@fedoraproject.org</a> is NOT to be used for support requests. " 
   100"If you need End User support please visit the <a href=\"https://" 
   101"fedoraproject.org/wiki/Communicate\">Communicate page on the Wiki</a>. All " 
   102"emails to <a href=\"mailto:webmaster@fedoraproject.org" 
   103"\">webmaster@fedoraproject.org</a> are publicly archived.</strong>" 
   104msgstr "" 
   105"<strong>POZNÁMKA: mailová adresa <a href=\"mailto:webmaster@fedoraproject.org" 
   106"\">webmaster@fedoraproject.org</a> NENÍ určena pro podporu koncového " 
   107"uÅŸivatele. Pokud potřebujete uÅŸivatelskou podporu prosím navÅ¡tivte stránku<a " 
   108"href=\"https://fedoraproject.org/wiki/Communicate\">Komunikujte na Wiki</a>. " 
   109"VÅ¡echny emaily zaslané na <a href=\"mailto:webmaster@fedoraproject.org" 
   110"\">webmaster@fedoraproject.org</a> jsou veřejně archivovány.</strong>" 
  67111 
  68112#: data/content/contact.html:26 
   
  75119 
  76120#: data/content/contact.html:28 
  77 msgid "If you visit a website and see a Fedora Test page similar to the one pictured above, don’t be alarmed. It simply means that the website you are visiting is running an Apache web server that has either has not been configured, is currently experiencing problems or is undergoing routine maintenance. Read more about the <a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Server_Test_Page\">Fedora Test page via our Wiki</a>." 
  78 msgstr "Pokud navÅ¡tívíte WWW stránky a uvidíte testovací stránku Fedory podobnou té na obrázku vÜše, nebojte se. Znamená to, ÅŸe stránka na níş se právě nalézáte běşí na Apache serveru, kterÃœ nebyl nakonfigurován, má právě problémy nebo probíhá rutinní udrÅŸba. Více si o  <a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Server_Test_Page\">testovací stránce Fedory</a> můşete přečíst na nasí Wiki." 
   121msgid "" 
   122"If you visit a website and see a Fedora Test page similar to the one " 
   123"pictured above, don’t be alarmed. It simply means that the website you are " 
   124"visiting is running an Apache web server that has either has not been " 
   125"configured, is currently experiencing problems or is undergoing routine " 
   126"maintenance. Read more about the <a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/" 
   127"Server_Test_Page\">Fedora Test page via our Wiki</a>." 
   128msgstr "" 
   129"Pokud navÅ¡tívíte WWW stránky a uvidíte testovací stránku Fedory podobnou té " 
   130"na obrázku vÜše, nebojte se. Znamená to, ÅŸe stránka na níş se právě nalézáte " 
   131"běşí na Apache serveru, kterÃœ nebyl nakonfigurován, má právě problémy nebo " 
   132"probíhá rutinní udrÅŸba. Více si o  <a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/" 
   133"Server_Test_Page\">testovací stránce Fedory</a> můşete přečíst na nasí Wiki." 
  79134 
  80135#: data/content/contact.html:29 
  81 msgid "<strong>NOTE: If the domain is not one of fedoraproject.org, fedorahosted.org, or fedorapeople.org, then it is NOT owned by the Fedora Project and as such we are NOT to be contacted with questions about that domain. Please contact the owner of the website and ask them to fix the problem. In general, mail sent to the name “webmaster” and directed to the website’s domain should reach the appropriate person. So for example, if you experienced problems while visiting www.example.com, you should send e-mail to “webmaster@example.com”.</strong>" 
  82 msgstr "<strong>POZNÁMKA: Jiné domény neÅŸ fedoraproject.org, fedorahosted.org, a fedorapeople.org, NEJSOU ve vlastníctví Fedora Projektu a proto nás prosim NEKONTAKTUJTE s otázkami, které se jich tÃœkají.Kontaktujte prosím vlastníka přísluÅ¡né domény a poşádejte ho o vyřeÅ¡ení problému. Obecně by mail na jmého “webmaster” směřovanÃœ na  doménu WWW stránek měl dostat ke správné osobě. TakÅŸe například, máte-li problémy s doménout www.example.com, meli by jste zaslat mail na “webmaster@example.com”.</strong>" 
   136msgid "" 
   137"<strong>NOTE: If the domain is not one of fedoraproject.org, fedorahosted." 
   138"org, or fedorapeople.org, then it is NOT owned by the Fedora Project and as " 
   139"such we are NOT to be contacted with questions about that domain. Please " 
   140"contact the owner of the website and ask them to fix the problem. In " 
   141"general, mail sent to the name “webmaster” and directed to the website’s " 
   142"domain should reach the appropriate person. So for example, if you " 
   143"experienced problems while visiting www.example.com, you should send e-mail " 
   144"to “webmaster@example.com”.</strong>" 
   145msgstr "" 
   146"<strong>POZNÁMKA: Jiné domény neÅŸ fedoraproject.org, fedorahosted.org, a " 
   147"fedorapeople.org, NEJSOU ve vlastníctví Fedora Projektu a proto nás prosim " 
   148"NEKONTAKTUJTE s otázkami, které se jich tÃœkají.Kontaktujte prosím vlastníka " 
   149"přísluÅ¡né domény a poşádejte ho o vyřeÅ¡ení problému. Obecně by mail na jmého " 
   150"“webmaster” směřovanÃœ na  doménu WWW stránek měl dostat ke správné osobě. " 
   151"TakÅŸe například, máte-li problémy s doménout www.example.com, meli by jste " 
   152"zaslat mail na “webmaster@example.com”.</strong>" 
  83153 
  84154#: data/content/contact.html:31 
   
  87157 
  88158#: data/content/contact.html:32 
  89 msgid "If you encounter any problems or have questions regarding Fedora project mirrors, please contact <a href=\"mailto:mirror-admin@fedoraproject.org\">mirror-admin@fedoraproject.org</a>." 
  90 msgstr "Pokud narazíte na jakékoli problémy nebo máte otázky tÃœkající se zrcadel Fedora Projektu, prosím kontaktujte <a href=\"mailto:mirror-admin@fedoraproject.org\">mirror-admin@fedoraproject.org</a>." 
   159msgid "" 
   160"If you encounter any problems or have questions regarding Fedora project " 
   161"mirrors, please contact <a href=\"mailto:mirror-admin@fedoraproject.org" 
   162"\">mirror-admin@fedoraproject.org</a>." 
   163msgstr "" 
   164"Pokud narazíte na jakékoli problémy nebo máte otázky tÃœkající se zrcadel " 
   165"Fedora Projektu, prosím kontaktujte <a href=\"mailto:mirror-" 
   166"admin@fedoraproject.org\">mirror-admin@fedoraproject.org</a>." 
  91167 
  92168#: data/content/contact.html:34 
   
  95171 
  96172#: data/content/contact.html:35 
  97 msgid "For a list of other contacts please see the <a href=\"https://fedoraproject.org/wiki/Contact\">Contact page on the Wiki</a>." 
  98 msgstr "Seznam dalších kontaktů je k dispozici na<a href=\"https://fedoraproject.org/wiki/Contact\">Stránce kontaktů</a> na Wiki." 
   173msgid "" 
   174"For a list of other contacts please see the <a href=\"https://fedoraproject." 
   175"org/wiki/Contact\">Contact page on the Wiki</a>." 
   176msgstr "" 
   177"Seznam dalších kontaktů je k dispozici na<a href=\"https://fedoraproject.org/" 
   178"wiki/Contact\">Stránce kontaktů</a> na Wiki." 
  99179 
  100180#: data/content/counter.html:7 data/content/get-fedora-all.html:7 
   
  113193 
  114194#: data/content/counter.html:14 
  115 msgid "To add a Fedora Release counter to your own site, simply place the following code wherever you want it to appear:" 
  116 msgstr "Pokud chcete přidat počítadlo na své stránky, jednoduÅ¡e umístěte následující kód tam, kde chcete aby se počítadlo objevilo:" 
   195msgid "" 
   196"To add a Fedora Release counter to your own site, simply place the following " 
   197"code wherever you want it to appear:" 
   198msgstr "" 
   199"Pokud chcete přidat počítadlo na své stránky, jednoduÅ¡e umístěte následující " 
   200"kód tam, kde chcete aby se počítadlo objevilo:" 
  117201 
  118202#: data/content/counter.html:18 
  119 #, fuzzy 
  120 msgid "The lang parameter can be changed to display the counter in a different language.  Currently, the values de, en, hu, is, it, pt_BR, ru, and tr are supported.  When no language is specified, English will be used." 
  121 msgstr "Pokud chcete přidat počítadlo na své stránky, jednoduÅ¡e umístěte následující kód tam, kde chcete aby se počítadlo objevilo:" 
   203msgid "" 
   204"The lang parameter can be changed to display the counter in a different " 
   205"language.  Currently, the values de, en, hu, is, it, pt_BR, ru, and tr are " 
   206"supported.  When no language is specified, English will be used." 
   207msgstr "" 
   208"Parametr jazyk můşe bÃœt změněn pro zobrazení počítadla v jiném jazyce. " 
   209"Aktuálně podporované hodnoty jsou de, en, hu, is, it, pt_BR, ru a tr " 
   210"Pokud není specifikován şádnÃœ jazyk je pouÅŸita angličtina." 
  122211 
  123212#: data/content/get-fedora-all.html:13 data/content/get-fedora-kde.html:11 
   
  291380#: data/content/get-fedora-all.html:145 data/content/get-fedora-kde.html:73 
  292381#: data/content/get-fedora-ppc.html:52 data/content/get-fedora.html:69 
  293 msgid "Purchase installation media for Fedora from <a name=\"media\" href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/OnlineVendors\">online vendors</a> or a <a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/LocalVendors\">local vendor</a> in your area." 
  294 msgstr "Pořidte si instalační médium Fedory <a name=\"media\" href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/OnlineVendors\">online </a> nebo od  <a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/LocalVendors\">prodejců </a> ve VaÅ¡em okolí." 
   382msgid "" 
   383"Purchase installation media for Fedora from <a name=\"media\" href=\"http://" 
   384"fedoraproject.org/wiki/Distribution/OnlineVendors\">online vendors</a> or a " 
   385"<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/LocalVendors\">local " 
   386"vendor</a> in your area." 
   387msgstr "" 
   388"Pořidte si instalační médium Fedory <a name=\"media\" href=\"http://" 
   389"fedoraproject.org/wiki/Distribution/OnlineVendors\">online </a> nebo od  <a " 
   390"href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/LocalVendors\">prodejců </" 
   391"a> ve VaÅ¡em okolí." 
  295392 
  296393#: data/content/get-fedora-all.html:146 data/content/get-fedora-kde.html:74 
  297394#: data/content/get-fedora-ppc.html:53 data/content/get-fedora.html:70 
  298 msgid "Can't afford the price of installation media? Request Fedora installation media from the <a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/FreeMedia\">Fedora Free Media Program</a>." 
  299 msgstr "Nemůşete si dovolit instalační médium? Poşádejte o něhref=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/FreeMedia\">Fedora Free Media Program</a>." 
   395msgid "" 
   396"Can't afford the price of installation media? Request Fedora installation " 
   397"media from the <a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/FreeMedia" 
   398"\">Fedora Free Media Program</a>." 
   399msgstr "" 
   400"Nemůşete si dovolit instalační médium? Poşádejte o něhref=\"http://" 
   401"fedoraproject.org/wiki/Distribution/FreeMedia\">Fedora Free Media Program</" 
   402"a>." 
  300403 
  301404#: data/content/get-fedora-all.html:149 data/content/get-fedora-kde.html:77 
  302405#: data/content/get-fedora-ppc.html:56 data/content/get-fedora.html:73 
  303 msgid "When you place an order with a <a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/SponsoredMedia\">participating vendor</a>, you may also sponsor the cost of media for users who cannot afford it, such as people in developing nations. Consider participating in the <a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/SponsoredMedia\">Fedora Sponsored Media Program</a>." 
  304 msgstr " Objednáním instalačního média u některého z <a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/SponsoredMedia\">obchodníků</a>můşete také sponzorovat cenu média pro někoho,   kdo si ho nemůşe dovolit(například lidé v rozvojovÃœch zemích).  Prosím popřemÜšlejte o spolupráci v <a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Distribution/SponsoredMedia\">programu Fedora Sponsored Media</a>" 
   406msgid "" 
   407"When you place an order with a <a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/" 
   408"Distribution/SponsoredMedia\">participating vendor</a>, you may also sponsor " 
   409"the cost of media for users who cannot afford it, such as people in " 
   410"developing nations. Consider participating in the <a href=\"http://" 
   411"fedoraproject.org/wiki/Distribution/SponsoredMedia\">Fedora Sponsored Media " 
   412"Program</a>." 
   413msgstr "" 
   414" Objednáním instalačního média u některého z <a href=\"http://fedoraproject." 
   415"org/wiki/Distribution/SponsoredMedia\">obchodníků</a>můşete také sponzorovat " 
   416"cenu média pro někoho,   kdo si ho nemůşe dovolit(například lidé v " 
   417"rozvojovÃœch zemích).  Prosím popřemÜšlejte o spolupráci v <a href=\"http://" 
   418"fedoraproject.org/wiki/Distribution/SponsoredMedia\">programu Fedora " 
   419"Sponsored Media</a>" 
  305420 
  306421#: data/content/get-fedora-kde.html:15 data/content/get-fedora.html:14 
   
  314429 
  315430#: data/content/get-fedora-kde.html:20 
  316 msgid "The <a href=\"http://www.kde.org/\">K Desktop Environment</a> (KDE) is an alternative desktop environment for Fedora. It provides a different look and feel to the windows, menus, and general desktop behavior of Fedora. If you prefer the K Desktop Environment, you may download the KDE version of Fedora below." 
  317 msgstr "<a href=\"http://www.kde.org/\">K Desktop Environment</a> (KDE) je alternativní desktopové prostředí pro Fedoru. Poskytuje jinÃœ vzhled a rozloÅŸení jednotlivÃœch oken a menu, a také jiné chování celého prostředí Fedory. Pokud preferujete K Desktop Environment, můşete si níşe stáhnout KDE verzi Fedory." 
   431msgid "" 
   432"The <a href=\"http://www.kde.org/\">K Desktop Environment</a> (KDE) is an " 
   433"alternative desktop environment for Fedora. It provides a different look and " 
   434"feel to the windows, menus, and general desktop behavior of Fedora. If you " 
   435"prefer the K Desktop Environment, you may download the KDE version of Fedora " 
   436"below." 
   437msgstr "" 
   438"<a href=\"http://www.kde.org/\">K Desktop Environment</a> (KDE) je " 
   439"alternativní desktopové prostředí pro Fedoru. Poskytuje jinÃœ vzhled a " 
   440"rozloÅŸení jednotlivÃœch oken a menu, a také jiné chování celého prostředí " 
   441"Fedory. Pokud preferujete K Desktop Environment, můşete si níşe stáhnout KDE " 
   442"verzi Fedory." 
  318443 
  319444#: data/content/get-fedora-kde.html:23 
  320 #, fuzzy 
  321 msgid "Get Fedora 12 KDE Desktop Edition Now <em class=\"byline\">Installable Live CD</em>" 
  322 msgstr "Stáhněte Fedora 11 KDE Desktop Edition teď <em class=\"byline\">Instalovatelné Live CD</em>" 
   445msgid "" 
   446"Get Fedora 12 KDE Desktop Edition Now <em class=\"byline\">Installable Live " 
   447"CD</em>" 
   448msgstr "" 
   449"Stáhněte Fedora 12 KDE Desktop Edition teď <em class=\"byline" 
   450"\">Instalovatelné Live CD</em>" 
  323451 
  324452#: data/content/get-fedora-kde.html:25 data/content/get-fedora-kde.html:45 
   
  329457 
  330458#: data/content/get-fedora-kde.html:27 data/content/get-fedora.html:23 
  331 #, fuzzy 
  332459msgid "Fedora 12 Installation Guide" 
  333 msgstr "Průvodce instalací pro Fedoru 11" 
   460msgstr "Průvodce instalací pro Fedoru 12" 
  334461 
  335462#: data/content/get-fedora-kde.html:28 data/content/get-fedora-kde.html:48 
  336463#: data/content/get-fedora-ppc.html:27 data/content/get-fedora.html:24 
  337464#: data/content/get-fedora.html:44 
  338 #, fuzzy 
  339465msgid "Fedora 12 Release Notes" 
  340 msgstr "Poznámky k vydání Fedory 11" 
   466msgstr "Poznámky k vydání Fedory 12" 
  341467 
  342468#: data/content/get-fedora-kde.html:29 data/content/get-fedora-kde.html:49 
   
  353479 
  354480#: data/content/get-fedora-kde.html:35 
  355 msgid "This is the latest version of the Fedora Linux operating system featuring the KDE desktop.  It's everything you need to try out Fedora&#8212;and if you like it, install it right from the desktop!" 
  356 msgstr "Toto je nejnovější vydání operačního systému Fedora Linux obsahující prostředí KDE. Obsahuje vÅ¡e co potřebujete k vyzkouÅ¡ení Fedory&#8212;a bude-li se Vám líbit, můşete si systém nainstalovat přímo z pracovní plochy." 
   481msgid "" 
   482"This is the latest version of the Fedora Linux operating system featuring " 
   483"the KDE desktop.  It's everything you need to try out Fedora&#8212;and if " 
   484"you like it, install it right from the desktop!" 
   485msgstr "" 
   486"Toto je nejnovější vydání operačního systému Fedora Linux obsahující " 
   487"prostředí KDE. Obsahuje vÅ¡e co potřebujete k vyzkouÅ¡ení Fedory&#8212;a bude-" 
   488"li se Vám líbit, můşete si systém nainstalovat přímo z pracovní plochy." 
  357489 
  358490#: data/content/get-fedora-kde.html:38 
   
  364496#: data/content/get-fedora-ppc.html:37 data/content/get-fedora.html:34 
  365497#: data/content/get-fedora.html:54 
  366 #, fuzzy 
  367 msgid "<a href=\"http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f12/en-US/html/ch-new-users.html#sn-making-media\">How do I use this file?</a>" 
  368 msgstr "<a href=\"http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f11/en-US/html/sn-making-media.html\">Návod na pouÅŸití</a>" 
   498msgid "" 
   499"<a href=\"http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f12/en-US/html/ch-new-" 
   500"users.html#sn-making-media\">How do I use this file?</a>" 
   501msgstr "" 
   502"<a href=\"http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f12/en-US/html/ch-new-" 
   503"users.html#sn-making-media\">Návod na pouÅŸití</a>" 
  369504 
  370505#: data/content/get-fedora-kde.html:40 data/content/get-fedora-kde.html:60 
   
  375510 
  376511#: data/content/get-fedora-kde.html:43 data/content/get-fedora.html:39 
  377 #, fuzzy 
  378512msgid "Upgrade to Fedora 12 from an older version" 
  379 msgstr "Aktualizujte na Fedoru 11 ze starší verze" 
   513msgstr "Aktualizujte na Fedoru 12 ze starší verze" 
  380514 
  381515#: data/content/get-fedora-kde.html:47 data/content/get-fedora.html:43 
  382 #, fuzzy 
  383 msgid "<a href=\"http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f12/en-US/html/ch-upgrade-x86.html\">Fedora 12 Upgrade Guide</a>" 
  384 msgstr "<a href=\"http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f11/en-US/html/ch-upgrade-x86.html\">Průvodce aktualizací Fedory 11</a>" 
   516msgid "" 
   517"<a href=\"http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f12/en-US/html/ch-" 
   518"upgrade-x86.html\">Fedora 12 Upgrade Guide</a>" 
   519msgstr "" 
   520"<a href=\"http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f12/en-US/html/ch-" 
   521"upgrade-x86.html\">Průvodce aktualizací Fedory 12</a>" 
  385522 
  386523#: data/content/get-fedora-kde.html:55 data/content/get-fedora.html:51 
  387 #, fuzzy 
  388 msgid "Already have Fedora and want to upgrade to Fedora 12? Check out the <a href=\"http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f12/en-US/html/ch-upgrade-x86.html\">Upgrading Fedora</a> instructions, and download the DVD ISO you'll need to start the upgrade process below." 
  389 msgstr "UÅŸ máte Fedoru a chcete aktualizovat na Fedoru 11? Podívejte se na instrukce o <a href=\"http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f11/en-US/html/ch-upgrade-x86.html\">Aktualizaci Fedory</a>  a stáhněte si DVD ISO, které budete potřebovat pro spuÅ¡tění procesu aktualizace." 
   524msgid "" 
   525"Already have Fedora and want to upgrade to Fedora 12? Check out the <a href=" 
   526"\"http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f12/en-US/html/ch-upgrade-x86." 
   527"html\">Upgrading Fedora</a> instructions, and download the DVD ISO you'll " 
   528"need to start the upgrade process below." 
   529msgstr "" 
   530"UÅŸ máte Fedoru a chcete aktualizovat na Fedoru 12? Podívejte se na instrukce " 
   531"o <a href=\"http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f12/en-US/html/ch-upgrade-x86." 
   532"html\">Aktualizaci Fedory</a>  a stáhněte si DVD ISO, které " 
   533"budete potřebovat pro spuÅ¡tění procesu aktualizace." 
  390534 
  391535#: data/content/get-fedora-kde.html:58 
   
  405549#: data/content/get-fedora-ppc.html:19 
  406550#, python-format 
  407 msgid "Below you may download a special version of Fedora for older Macintosh computers and other computers that have PowerPC (PPC) processors. If you do not have a machine with a PowerPC processor, you should go back to the main <a href=\"%s/%s/get-fedora\">Get Fedora</a> page to download a version of Fedora that will work best for  your computer." 
  408 msgstr "Níşe můşete stáhnout speciální verzi Fedory pro starší počítače Macintosh a jiné počítače, které mají PowerPC (PPC) procesory. Pokud nemáte počítač s PowerPC procesorem , měli by jste se vrátit zpátky na hlavní stránku<a href=\"%s/%s/get-fedora\">Získejte Fedoru</a> a stáhnout si verzi Fedory, která bude nejlépe pracovat na VaÅ¡em počítači." 
   551msgid "" 
   552"Below you may download a special version of Fedora for older Macintosh " 
   553"computers and other computers that have PowerPC (PPC) processors. If you do " 
   554"not have a machine with a PowerPC processor, you should go back to the main " 
   555"<a href=\"%s/%s/get-fedora\">Get Fedora</a> page to download a version of " 
   556"Fedora that will work best for  your computer." 
   557msgstr "" 
   558"Níşe můşete stáhnout speciální verzi Fedory pro starší počítače Macintosh a " 
   559"jiné počítače, které mají PowerPC (PPC) procesory. Pokud nemáte počítač s " 
   560"PowerPC procesorem , měli by jste se vrátit zpátky na hlavní stránku<a href=" 
   561"\"%s/%s/get-fedora\">Získejte Fedoru</a> a stáhnout si verzi Fedory, která " 
   562"bude nejlépe pracovat na VaÅ¡em počítači." 
  409563 
  410564#: data/content/get-fedora-ppc.html:22 
  411 #, fuzzy 
  412565msgid "Install or Upgrade Fedora 12 for PowerPC" 
  413 msgstr "Instalovat nebo Aktualizovat na Fedoru 11 pro PowerPC" 
   566msgstr "Instalovat nebo Aktualizovat na Fedoru 12 pro PowerPC" 
  414567 
  415568#: data/content/get-fedora-ppc.html:26 
  416 #, fuzzy 
  417 msgid "<a href=\"http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f12/\">Fedora 12 Install Guide</a>" 
  418 msgstr "<a href=\"http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f11/\">Průvodce instalacíFedory 11</a>" 
   569msgid "" 
   570"<a href=\"http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f12/\">Fedora 12 " 
   571"Install Guide</a>" 
   572msgstr "" 
   573"<a href=\"http://docs.fedoraproject.org/install-guide/f12/\">Průvodce " 
   574"instalací Fedory 12</a>" 
  419575 
  420576#: data/content/get-fedora-ppc.html:34 
  421 #, fuzzy 
  422 msgid "This is everything you need to install or upgrade to Fedora 12 on PowerPC machines!" 
  423 msgstr "To je vÅ¡e co potřebujete pro instalaci nebo aktualizaci Fedory 11 na počítačích PowerPC!" 
   577msgid "" 
   578"This is everything you need to install or upgrade to Fedora 12 on PowerPC " 
   579"machines!" 
   580msgstr "" 
   581"To je vÅ¡e co potřebujete pro instalaci nebo aktualizaci Fedory 12 na " 
   582"počítačích PowerPC!" 
  424583 
  425584#: data/content/get-fedora-ppc.html:37 
   
  433592 
  434593#: data/content/get-fedora.html:19 
  435 #, fuzzy 
  436 msgid "Get Fedora 12 Desktop Edition Now <em class=\"byline\">Installable Live CD</em>" 
  437 msgstr "Získejte Fedoru 11 Desktop Edition není <em class=\"byline\">Instalovatelné Live CD</em>" 
   594msgid "" 
   595"Get Fedora 12 Desktop Edition Now <em class=\"byline\">Installable Live CD</" 
   596"em>" 
   597msgstr "" 
   598"Získejte Fedoru 12 Desktop Edition není <em class=\"byline\">Instalovatelné " 
   599"Live CD</em>" 
  438600 
  439601#: data/content/get-fedora.html:31 
  440 msgid "This is the latest version of the Fedora Linux operating system featuring the GNOME desktop.  It's everything you need to try out Fedora&#8212;and if you like it, install it right from the desktop!" 
  441 msgstr "Toto je nejnovější vydání operačního systému Fedora Linux obsahující prostředí GNOME. Obsahuje vÅ¡e co potřebujete k vyzkouÅ¡ení Fedory&#8212;a bude-li se Vám líbit, můşete si systém nainstalovat přímo z pracovní plochy" 
   602msgid "" 
   603"This is the latest version of the Fedora Linux operating system featuring " 
   604"the GNOME desktop.  It's everything you need to try out Fedora&#8212;and if " 
   605"you like it, install it right from the desktop!" 
   606msgstr "" 
   607"Toto je nejnovější vydání operačního systému Fedora Linux obsahující " 
   608"prostředí GNOME. Obsahuje vÅ¡e co potřebujete k vyzkouÅ¡ení Fedory&#8212;a " 
   609"bude-li se Vám líbit, můşete si systém nainstalovat přímo z pracovní plochy" 
  442610 
  443611#: data/content/get-fedora.html:34 
   
  456624 
  457625#: data/content/get-help.html:11 
  458 msgid "Being new to Fedora can seem daunting, fortunately there are lots of resources available to help make the transition easy. This page ties together all of the resources a new user might like to make use of, some of which would not be immediately obvious coming from another operating system." 
  459 msgstr "BÃœt novÃœ ve Fedoře se můşe zdát znepokojivé. NaÅ¡těstí existuje mnoho dostupnÃœch materiálů, které Vám pomohou zjednoduÅ¡it tento přechod.Tato stránka sdruÅŸuje vÅ¡echny zdroje, které mohou bÃœt pro nového uÅŸivatele uÅŸitečné. VÃœznam některÃœch z nich nemusí bÃœt na první pohled jasnÃœ pokud přecházíte z jinéhooperačního systému." 
   626msgid "" 
   627"Being new to Fedora can seem daunting, fortunately there are lots of " 
   628"resources available to help make the transition easy. This page ties " 
   629"together all of the resources a new user might like to make use of, some of " 
   630"which would not be immediately obvious coming from another operating system." 
   631msgstr "" 
   632"BÃœt novÃœ ve Fedoře se můşe zdát znepokojivé. NaÅ¡těstí existuje mnoho " 
   633"dostupnÃœch materiálů, které Vám pomohou zjednoduÅ¡it tento přechod.Tato " 
   634"stránka sdruÅŸuje vÅ¡echny zdroje, které mohou bÃœt pro nového uÅŸivatele " 
   635"uÅŸitečné. VÃœznam některÃœch z nich nemusí bÃœt na první pohled jasnÃœ pokud " 
   636"přecházíte z jinéhooperačního systému." 
  460637 
  461638#: data/content/get-help.html:13 
  462 msgid "For those who already know about the different methods of getting support, but would like to know about Fedora specific locations, here they are:" 
  463 msgstr "Pro ty, kteří jiÅŸ znají různé způsoby získání podpory, ale chtěli by vědět o umístění specifickÃœch pro Fedoru zde je jejich seznam:" 
   639msgid "" 
   640"For those who already know about the different methods of getting support, " 
   641"but would like to know about Fedora specific locations, here they are:" 
   642msgstr "" 
   643"Pro ty, kteří jiÅŸ znají různé způsoby získání podpory, ale chtěli by vědět o " 
   644"umístění specifickÃœch pro Fedoru zde je jejich seznam:" 
  464645 
  465646#: data/content/get-help.html:16 
   
  468649 
  469650#: data/content/get-help.html:17 
  470 msgid "Mailing List: <a href=\"http://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-list\">Fedora-list</a>" 
  471 msgstr "Mailing List: <a href=\"http://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-list\">Fedora-list</a>" 
   651msgid "" 
   652"Mailing List: <a href=\"http://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-list" 
   653"\">Fedora-list</a>" 
   654msgstr "" 
   655"Mailing List: <a href=\"http://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-list" 
   656"\">Fedora-list</a>" 
  472657 
  473658#: data/content/get-help.html:18 
   
  480665 
  481666#: data/content/get-help.html:22 
  482 msgid "For a full list of all the different ways to communicate with the Fedora Project, see this <a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Communicate\">page</a>." 
  483 msgstr "Pro úplnÃœ seznam způsobů komunikace se Fedora Projektem se podívejte na tuto <a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Communicate\">stránku</a>." 
   667msgid "" 
   668"For a full list of all the different ways to communicate with the Fedora " 
   669"Project, see this <a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Communicate" 
   670"\">page</a>." 
   671msgstr "" 
   672"Pro úplnÃœ seznam způsobů komunikace se Fedora Projektem se podívejte na tuto " 
   673"<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Communicate\">stránku</a>." 
  484674 
  485675#: data/content/get-help.html:24 
   
  488678 
  489679#: data/content/get-help.html:26 
  490 msgid "If a problem requires real time support, with somebody to explain each step and deal with any problems as they arise, Internet Relay Chat (IRC) is the ideal solution. Fedora has a number of IRC channels, and one specifically aimed at end-user support." 
  491 msgstr "Pokud problém vyÅŸaduje podporu v reálném čase, a někoho, kdo objasní kaÅŸdÃœkrok a poradí s kaÅŸdÃœm problémem, Internet Relay Chat(IRC) je ideálním řeÅ¡ením.Fedora má několik IRC kanálů a jeden z nich je speciálně zaměřenÃœ na podporu koncového uÅŸivatele." 
   680msgid "" 
   681"If a problem requires real time support, with somebody to explain each step " 
   682"and deal with any problems as they arise, Internet Relay Chat (IRC) is the " 
   683"ideal solution. Fedora has a number of IRC channels, and one specifically " 
   684"aimed at end-user support." 
   685msgstr "" 
   686"Pokud problém vyÅŸaduje podporu v reálném čase, a někoho, kdo objasní " 
   687"kaÅŸdÃœkrok a poradí s kaÅŸdÃœm problémem, Internet Relay Chat(IRC) je ideálním " 
   688"řeÅ¡ením.Fedora má několik IRC kanálů a jeden z nich je speciálně zaměřenÃœ na " 
   689"podporu koncového uÅŸivatele." 
  492690 
  493691#: data/content/get-help.html:28 
  494 msgid "To access this support launch Fedoras default instant messaging client, Pidgin, and choose Manage from the Accounts menu. Add a new account, and select IRC as the protocol. Next, enter a Screen Name and save the changes. The final step is to add the #fedora channel by selecting Add Chat from the Buddies menu. Make sure to select an IRC account from the drop down menu, and enter #fedora as the channel, clicking Add to save the changes. Now that this is done, #fedora should appear in the default Pidgin screen, and double clicking this will allow you to access the #fedora channel, where end-users can ask questions and get support in real time." 
  495 msgstr "Pro přístup spusÅ¥te předinstalovanÃœ internetovÃœ komunikátor Pidgin a zvolte Spravovat z nabídky Účty. Dále zvolte Přidat novÃœ účet a IRC jako protokol. Poté zadejte Přezdívku a uloÅŸte změny. Posledním krokem je přidání kanálu #fedora zvolením Přidat konverzaci z nabídky Kamarádi. Ujistěte se, ÅŸe jste z rozbalovací nabídky zvolili IRC účet a zadali #fedora jako kanál a klikněte na Přidat a uloÅŸení změn. Pokud je vÅ¡e hotové, kanál #fedora by se měl objevit na hlavní obrazovce programu Pidgin a dvojklik na něj Vám umoÅŸní přístup na kanál #fedora, kde se koncoví uÅŸivatelé mohou ptát na otázkya dostat podporu v reálném čase. " 
   692msgid "" 
   693"To access this support launch Fedoras default instant messaging client, " 
   694"Pidgin, and choose Manage from the Accounts menu. Add a new account, and " 
   695"select IRC as the protocol. Next, enter a Screen Name and save the changes. " 
   696"The final step is to add the #fedora channel by selecting Add Chat from the " 
   697"Buddies menu. Make sure to select an IRC account from the drop down menu, " 
   698"and enter #fedora as the channel, clicking Add to save the changes. Now that " 
   699"this is done, #fedora should appear in the default Pidgin screen, and double " 
   700"clicking this will allow you to access the #fedora channel, where end-users " 
   701"can ask questions and get support in real time." 
   702msgstr "" 
   703"Pro přístup spusÅ¥te předinstalovanÃœ internetovÃœ komunikátor Pidgin a zvolte " 
   704"Spravovat z nabídky Účty. Dále zvolte Přidat novÃœ účet a IRC jako protokol. " 
   705"Poté zadejte Přezdívku a uloÅŸte změny. Posledním krokem je přidání kanálu " 
   706"#fedora zvolením Přidat konverzaci z nabídky Kamarádi. Ujistěte se, ÅŸe jste " 
   707"z rozbalovací nabídky zvolili IRC účet a zadali #fedora jako kanál a " 
   708"klikněte na Přidat a uloÅŸení změn. Pokud je vÅ¡e hotové, kanál #fedora by se " 
   709"měl objevit na hlavní obrazovce programu Pidgin a dvojklik na něj Vám umoÅŸní " 
   710"přístup na kanál #fedora, kde se koncoví uÅŸivatelé mohou ptát na otázkya " 
   711"dostat podporu v reálném čase. " 
  496712 
  497713#: data/content/get-help.html:30 
   
  500716 
  501717#: data/content/get-help.html:32 
  502 msgid "Some users prefer to take advantage of mailing lists to get help. The advantage of this method is that by subscribing to a mailing list it is possible to discover common problems many users have, and their solutions, before even encountering them! It also makes it easy to see when someone else needs help, and if you know the answer, to help them." 
  503 msgstr "Někteří uÅŸivatelé preferují mailing listy pro získání podpory. VÃœhodou tohoto způsobu je, ÅŸe po připojení se do tohoto listu je moÅŸné objevit běşné problémy mnohÃœch uÅŸivatelů a také jejich řeÅ¡ení, dokonce jeÅ¡tě dříve, neÅŸ na ně sami narazíte! Je také snáze vidět, kdyÅŸ někdo jinÃœ potřebuje pomoc a v případě, ÅŸe znáte odpověd je snadnější mu pomoci. " 
   718msgid "" 
   719"Some users prefer to take advantage of mailing lists to get help. The " 
   720"advantage of this method is that by subscribing to a mailing list it is " 
   721"possible to discover common problems many users have, and their solutions, " 
   722"before even encountering them! It also makes it easy to see when someone " 
   723"else needs help, and if you know the answer, to help them." 
   724msgstr "" 
   725"Někteří uÅŸivatelé preferují mailing listy pro získání podpory. VÃœhodou " 
   726"tohoto způsobu je, ÅŸe po připojení se do tohoto listu je moÅŸné objevit běşné " 
   727"problémy mnohÃœch uÅŸivatelů a také jejich řeÅ¡ení, dokonce jeÅ¡tě dříve, neÅŸ na " 
   728"ně sami narazíte! Je také snáze vidět, kdyÅŸ někdo jinÃœ potřebuje pomoc a v " 
   729"případě, ÅŸe znáte odpověd je snadnější mu pomoci. " 
  504730 
  505731#: data/content/get-help.html:34 
  506 msgid "The mailing list for end-user support with Fedora is <a href=\"http://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-list\">fedora-list</a> and can be subscribed to by following that link." 
  507 msgstr "Mailing list pro podporu koncovÃœch uÅŸivatelů  Fedory  nese názevfedora-list a přihlásit se k němu můşete pomocí tohoto <a href=\"http://www.redhat.com/mailman/listinfo/fedora-list\">odkazu</a> . " 
   732msgid "" 
   733"The mailing list for end-user support with Fedora is <a href=\"http://www." 
   734"redhat.com/mailman/listinfo/fedora-list\">fedora-list</a> and can be " 
   735"subscribed to by following that link." 
   736msgstr "" 
   737"Mailing list pro podporu koncovÃœch uÅŸivatelů  Fedory  nese názevfedora-list " 
   738"a přihlásit se k němu můşete pomocí tohoto <a href=\"http://www.redhat.com/" 
   739"mailman/listinfo/fedora-list\">odkazu</a> . " 
  508740 
  509741#: data/content/get-help.html:36 
   
  512744 
  513745#: data/content/get-help.html:38 
  514 msgid "A forum works in a similar manner to a mailing list, but instead of having messages sent to an e-mail address, they are posted to a website that anybody can read. Fedora has officially endorsed the community run <a href=\"http://fedoraforum.org/\">Fedora Forum</a>, and it is an excellent resource for any questions about Fedora." 
  515 msgstr "Fórum pracuje podobně jako mailing list, ale místo zasílání zpráv na e-mailovou adresu, jsou zprávy odesílané na WWW stránky, které můşe čístkdokoli. Fedora oficiálně podpořila komunitou vedené<a href=\"http://fedoraforum.org/\">Fedora Fórum</a>, coÅŸ je vÃœbornÃœ zdroj odpovědí na jakékoli otázky o Fedoře." 
   746msgid "" 
   747"A forum works in a similar manner to a mailing list, but instead of having " 
   748"messages sent to an e-mail address, they are posted to a website that " 
   749"anybody can read. Fedora has officially endorsed the community run <a href=" 
   750"\"http://fedoraforum.org/\">Fedora Forum</a>, and it is an excellent " 
   751"resource for any questions about Fedora." 
   752msgstr "" 
   753"Fórum pracuje podobně jako mailing list, ale místo zasílání zpráv na e-" 
   754"mailovou adresu, jsou zprávy odesílané na WWW stránky, které můşe " 
   755"čístkdokoli. Fedora oficiálně podpořila komunitou vedené<a href=\"http://" 
   756"fedoraforum.org/\">Fedora Fórum</a>, coÅŸ je vÃœbornÃœ zdroj odpovědí na " 
   757"jakékoli otázky o Fedoře." 
  516758 
  517759#: data/content/get-help.html:40 
   
  520762 
  521763#: data/content/get-help.html:42 
  522 msgid "Fedora also has a team of talented writers who work hard to produce excellent written documentation. There are a number of different documents available, including the Fedora User Guide, aimed at basic day to day operation of Fedora, an Installation Guide, and Security and SELinux guides." 
  523 msgstr "Fedora také zaměstnává tÃœm lidí, kteří tvrdě pracují na produkci excelentní psané dokumentace. Je zde mnoho dostupnÃœch dokumentů zahrnujících Příručku pro uÅŸivatele Fedory, která je zaměřena na kaÅŸdodenní práci s Fedorou, Instalační příručku a Bezpečnostní a SELinux příručku. " 
   764msgid "" 
   765"Fedora also has a team of talented writers who work hard to produce " 
   766"excellent written documentation. There are a number of different documents " 
   767"available, including the Fedora User Guide, aimed at basic day to day " 
   768"operation of Fedora, an Installation Guide, and Security and SELinux guides." 
   769msgstr "" 
   770"Fedora také zaměstnává tÃœm lidí, kteří tvrdě pracují na produkci excelentní " 
   771"psané dokumentace. Je zde mnoho dostupnÃœch dokumentů zahrnujících Příručku " 
   772"pro uÅŸivatele Fedory, která je zaměřena na kaÅŸdodenní práci s Fedorou, " 
   773"Instalační příručku a Bezpečnostní a SELinux příručku. " 
  524774 
  525775#: data/content/get-help.html:44 
  526 msgid "These guides are available at <a href=\"http://docs.fedoraproject.org\">docs.fedoraproject.org</a>." 
  527 msgstr "Tyto návody jsou dostupné na<a href=\"http://docs.fedoraproject.org\">docs.fedoraproject.org</a>." 
   776msgid "" 
   777"These guides are available at <a href=\"http://docs.fedoraproject.org\">docs." 
   778"fedoraproject.org</a>." 
   779msgstr "" 
   780"Tyto návody jsou dostupné na<a href=\"http://docs.fedoraproject.org\">docs." 
   781"fedoraproject.org</a>." 
  528782 
  529783#: data/content/get-prerelease.html:13 
  530784#, python-format 
  531 msgid "This is pre-release software. The Fedora Project makes no guarantees as to its suitability or usefulness. All issues should be reported via the <a href=\"https://bugzilla.redhat.com/\">Red Hat Bugzilla</a>.  Read the <a href=\"%(relnotes_url)s\">Release Notes</a> for more information." 
  532 msgstr "Toto je software před vydáním. Fedora Projekt naposkytuje şádné záruky na vhodnost nebo uÅŸitečnost. VÅ¡echny problémy by měly bÃœt hlášeny přes <a href=\"https://bugzilla.redhat.com/\">Red Hat Bugzillu</a>. Pro víceinformací si přečtěte <a href=\"%(relnotes_url)s\">Poznámky k vydání</a> ." 
   785msgid "" 
   786"This is pre-release software. The Fedora Project makes no guarantees as to " 
   787"its suitability or usefulness. All issues should be reported via the <a href=" 
   788"\"https://bugzilla.redhat.com/\">Red Hat Bugzilla</a>.  Read the <a href=\"%" 
   789"(relnotes_url)s\">Release Notes</a> for more information." 
   790msgstr "" 
   791"Toto je software před vydáním. Fedora Projekt naposkytuje şádné záruky na " 
   792"vhodnost nebo uÅŸitečnost. VÅ¡echny problémy by měly bÃœt hlášeny přes <a href=" 
   793"\"https://bugzilla.redhat.com/\">Red Hat Bugzillu</a>. Pro víceinformací si " 
   794"přečtěte <a href=\"%(relnotes_url)s\">Poznámky k vydání</a> ." 
  533795 
  534796#: data/content/get-prerelease.html:13 
  535 #, fuzzy 
  536797msgid "http://docs.fedoraproject.org/release-notes/f12/en-US/html/" 
  537 msgstr "http://docs.fedoraproject.org/release-notes/f11/en-US/" 
   798msgstr "http://docs.fedoraproject.org/release-notes/f12/en-US/html/" 
  538799 
  539800#: data/content/index.html:10 
  540 #, fuzzy 
  541801msgid "Fedora 12: Unite." 
  542 msgstr "Fedora 11: Vládněte." 
   802msgstr "Fedora 12: Vládněte." 
  543803 
  544804#: data/content/index.html:15 
  545 #, fuzzy 
  546805msgid "What's new in Fedora 12?  Read the release notes. &gt;&gt;" 
  547 msgstr "Co je nového ve Fedoře 11? Přečtěte si poznámky k vydání. &gt;&gt;" 
   806msgstr "Co je nového ve Fedoře 12? Přečtěte si poznámky k vydání. &gt;&gt;" 
  548807 
  549808#: data/content/index.html:18 
  550 msgid "Fedora is a Linux-based operating system that showcases the latest in free and open source software. Fedora is <strong>always free for anyone to use, modify, and distribute.</strong>  It is built by people across the globe who work together as a community: the Fedora Project. The Fedora Project is open and anyone is welcome to join." 
  551 msgstr "Fedora je operační systém zaloÅŸenÃœ na Linuxu a svobodném softwaru. Fedoru můşe kaÅŸdÃœ <strong>svobodně uşívat, upravovat a šířit.</strong> Fedora je vytvářena lidmi z celého světa, kteří spolupracují jako komunita. Projekt Fedora je otevřenÃœ a kaÅŸdÃœ, kdo se chce připojit, je vítán" 
   809msgid "" 
   810"Fedora is a Linux-based operating system that showcases the latest in free " 
   811"and open source software. Fedora is <strong>always free for anyone to use, " 
   812"modify, and distribute.</strong>  It is built by people across the globe who " 
   813"work together as a community: the Fedora Project. The Fedora Project is open " 
   814"and anyone is welcome to join." 
   815msgstr "" 
   816"Fedora je operační systém zaloÅŸenÃœ na Linuxu a svobodném softwaru. Fedoru " 
   817"můşe kaÅŸdÃœ <strong>svobodně uşívat, upravovat a šířit.</strong> Fedora je " 
   818"vytvářena lidmi z celého světa, kteří spolupracují jako komunita. Projekt " 
   819"Fedora je otevřenÃœ a kaÅŸdÃœ, kdo se chce připojit, je vítán" 
  552820 
  553821#: data/content/index.html:21 
  554 msgid "The Fedora Project is out front for you, <strong>leading the advancement of free, open software and content</strong>." 
  555 msgstr "Projekt Fedora je před vámi, <strong>přinášející vÃœhody svobody, open source softwaru a obsahu</strong>." 
   822msgid "" 
   823"The Fedora Project is out front for you, <strong>leading the advancement of " 
   824"free, open software and content</strong>." 
   825msgstr "" 
   826"Projekt Fedora je před vámi, <strong>přinášející vÃœhody svobody, open source " 
   827"softwaru a obsahu</strong>." 
  556828 
  557829#: data/content/index.html:24 
  558 msgid "<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Overview\">Learn more. &gt;&gt;</a>" 
  559 msgstr "<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Overview\">Dozvědět se více. &gt;&gt;</a>" 
   830msgid "" 
   831"<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Overview\">Learn more. &gt;&gt;</a>" 
   832msgstr "" 
   833"<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Overview\">Dozvědět se více. &gt;&gt;" 
   834"</a>" 
  560835 
  561836#: data/content/join-fedora.html:10 
   
  565840#: data/content/join-fedora.html:12 
  566841#, python-format 
  567 msgid "To get started, <a href=\"%(fasurl)s\">set up an account</a> using the <a href=\"%(fasurl)s\">Fedora Account System</a>." 
  568 msgstr "Pro začátek si <a href=\"%(fasurl)s\">vytvořte účet</a> pomocí <a href=\"%(fasurl)s\">Systému účtů Fedora</a>." 
   842msgid "" 
   843"To get started, <a href=\"%(fasurl)s\">set up an account</a> using the <a " 
   844"href=\"%(fasurl)s\">Fedora Account System</a>." 
   845msgstr "" 
   846"Pro začátek si <a href=\"%(fasurl)s\">vytvořte účet</a> pomocí <a href=\"%" 
   847"(fasurl)s\">Systému účtů Fedora</a>." 
  569848 
  570849#: data/content/join-fedora.html:15 
  571 msgid "If you want to take an active hand in making Fedora even better, there are many ways to help. What role do you want to fill?" 
  572 msgstr "Pokud se chcete aktivně účastnit procesu vylepÅ¡ování Fedory, existuje mnoho způsobů jak pomoci. Která role je Vám nejblişší?" 
   850msgid "" 
   851"If you want to take an active hand in making Fedora even better, there are " 
   852"many ways to help. What role do you want to fill?" 
   853msgstr "" 
   854"Pokud se chcete aktivně účastnit procesu vylepÅ¡ování Fedory, existuje mnoho " 
   855"způsobů jak pomoci. Která role je Vám nejblişší?" 
  573856 
  574857#: data/content/join-fedora.html:16 
  575 msgid "Click on a role below to learn more about how you can help the Fedora Project." 
  576 msgstr "Klikněte na Vámi zvolenou roli níşe aby jste se dozvěděli jak můşete pomoci Projektu Fedora." 
   858msgid "" 
   859"Click on a role below to learn more about how you can help the Fedora " 
   860"Project." 
   861msgstr "" 
   862"Klikněte na Vámi zvolenou roli níşe aby jste se dozvěděli jak můşete pomoci " 
   863"Projektu Fedora." 
  577864 
  578865#: data/content/join-fedora.html:19 
  579866#, python-format 
  580 msgid "<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#ContentWriter\"><img src=\"%s/%s/static/images/ContentDeveloper.png\" alt=\"Content Writer\"><br>Content Writer</a>" 
  581 msgstr "<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#ContentWriter\"><img src=\"%s/%s/static/images/ContentDeveloper.png\" alt=\"Content Writer\"><br>Tvůrce obsahu</a>" 
   867msgid "" 
   868"<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#ContentWriter\"><img src=\"%s/%" 
   869"s/static/images/ContentDeveloper.png\" alt=\"Content Writer\"><br>Content " 
   870"Writer</a>" 
   871msgstr "" 
   872"<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#ContentWriter\"><img src=\"%s/%" 
   873"s/static/images/ContentDeveloper.png\" alt=\"Content Writer\"><br>Tvůrce " 
   874"obsahu</a>" 
  582875 
  583876#: data/content/join-fedora.html:22 
  584877#, python-format 
  585 msgid "<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#Designer\"><img src=\"%s/%s/static/images/Designer.png\" alt=\"Designer\"><br>Designer</a>" 
  586 msgstr "<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#Designer\"><img src=\"%s/%s/static/images/Designer.png\" alt=\"Designer\"><br>Návrhář</a>" 
   878msgid "" 
   879"<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#Designer\"><img src=\"%s/%s/" 
   880"static/images/Designer.png\" alt=\"Designer\"><br>Designer</a>" 
   881msgstr "" 
   882"<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#Designer\"><img src=\"%s/%s/" 
   883"static/images/Designer.png\" alt=\"Designer\"><br>Návrhář</a>" 
  587884 
  588885#: data/content/join-fedora.html:25 
  589886#, python-format 
  590 msgid "<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#PeoplePerson\"><img src=\"%s/%s/static/images/PeoplePerson.png\" alt=\"People Person\"><br>People Person</a>" 
  591 msgstr "<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#PeoplePerson\"><img src=\"%s/%s/static/images/PeoplePerson.png\" alt=\"People Person\"><br>Sociální člověk</a>" 
   887msgid "" 
   888"<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#PeoplePerson\"><img src=\"%s/%s/" 
   889"static/images/PeoplePerson.png\" alt=\"People Person\"><br>People Person</a>" 
   890msgstr "" 
   891"<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#PeoplePerson\"><img src=\"%s/%s/" 
   892"static/images/PeoplePerson.png\" alt=\"People Person\"><br>Sociální člověk</" 
   893"a>" 
  592894 
  593895#: data/content/join-fedora.html:28 
  594896#, python-format 
  595 msgid "<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#OSDeveloper\"><img src=\"%s/%s/static/images/OSDeveloper.png\" alt=\"OS Developer\"><br>OS Developer</a>" 
  596 msgstr "<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#OSDeveloper\"><img src=\"%s/%s/static/images/OSDeveloper.png\" alt=\"OS Developer\"><br>VÃœvojářOS</a>" 
   897msgid "" 
   898"<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#OSDeveloper\"><img src=\"%s/%s/" 
   899"static/images/OSDeveloper.png\" alt=\"OS Developer\"><br>OS Developer</a>" 
   900msgstr "" 
   901"<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#OSDeveloper\"><img src=\"%s/%s/" 
   902"static/images/OSDeveloper.png\" alt=\"OS Developer\"><br>VÃœvojářOS</a>" 
  597903 
  598904#: data/content/join-fedora.html:31 
  599905#, python-format 
  600 msgid "<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#Translator\"><img src=\"%s/%s/static/images/Translator.png\" alt=\"Translator\"><br>Translator</a>" 
  601 msgstr "<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#Translator\"><img src=\"%s/%s/static/images/Translator.png\" alt=\"Translator\"><br>Překladatel</a>" 
   906msgid "" 
   907"<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#Translator\"><img src=\"%s/%s/" 
   908"static/images/Translator.png\" alt=\"Translator\"><br>Translator</a>" 
   909msgstr "" 
   910"<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#Translator\"><img src=\"%s/%s/" 
   911"static/images/Translator.png\" alt=\"Translator\"><br>Překladatel</a>" 
  602912 
  603913#: data/content/join-fedora.html:34 
  604914#, python-format 
  605 msgid "<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#WebDeveloperAdministrator\"><img src=\"%s/%s/static/images/WebDeveloper.png\" alt=\"Web Developer or Administrator\"><br>Web Developer<br>or Administrator</a>" 
  606 msgstr "href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#WebDeveloperAdministrator\"><img src=\"%s/%s/static/images/WebDeveloper.png\" alt=\"Web Developer or Administrator\"><br>Web programátor<br>nebo Administrátor</a>" 
   915msgid "" 
   916"<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#WebDeveloperAdministrator" 
   917"\"><img src=\"%s/%s/static/images/WebDeveloper.png\" alt=\"Web Developer or " 
   918"Administrator\"><br>Web Developer<br>or Administrator</a>" 
   919msgstr "" 
   920"href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Join#WebDeveloperAdministrator\"><img " 
   921"src=\"%s/%s/static/images/WebDeveloper.png\" alt=\"Web Developer or " 
   922"Administrator\"><br>Web programátor<br>nebo Administrátor</a>" 
  607923 
  608924#: data/content/keys.html:10 
   
  615931 
  616932#: data/content/keys.html:13 
  617 msgid "Each stable RPM package that is published by Fedora Project is signed with a GPG signature.  By default, yum and the graphical update tools will verify these signatures and refuse to install any packages that are not signed or have bad signatures.  You should always verify the signature of a package before you install it.  These signatures ensure that the packages you install are what was produced by the Fedora Project and have not been altered (accidentally or maliciously) by any mirror or website that is providing the packages." 
  618 msgstr "KaÅŸdÃœ stabilní RPM balíček, kterÃœ je publikován v rámci Fedora projektu je podepsán GPG klíčem. Implicitně yum a jiné grafické nástroje pro update ověří tyto podpisy a odmítnou nainstalovat balíček, kterÃœ není podepsán, nebo má Å¡patnÃœ podpis. VÅŸdy by jste měli ověřit podpis balíčku dříve,neÅŸ jej nainstalujete. Tyto podpisy zaručují, ÅŸe balíček, kterÃœ se chystáte nainstalovat byl vytvořen v rámci Fedora projektu, a ÅŸe nebyl změněn(náhodně nebo záměrně) şádnÃœm zrcadlem nebo webovou stránkou kterátento balíček poskytuje." 
   933msgid "" 
   934"Each stable RPM package that is published by Fedora Project is signed with a " 
   935"GPG signature.  By default, yum and the graphical update tools will verify " 
   936"these signatures and refuse to install any packages that are not signed or " 
   937"have bad signatures.  You should always verify the signature of a package " 
   938"before you install it.  These signatures ensure that the packages you " 
   939"install are what was produced by the Fedora Project and have not been " 
   940"altered (accidentally or maliciously) by any mirror or website that is " 
   941"providing the packages." 
   942msgstr "" 
   943"KaÅŸdÃœ stabilní RPM balíček, kterÃœ je publikován v rámci Fedora projektu je " 
   944"podepsán GPG klíčem. Implicitně yum a jiné grafické nástroje pro update " 
   945"ověří tyto podpisy a odmítnou nainstalovat balíček, kterÃœ není podepsán, " 
   946"nebo má Å¡patnÃœ podpis. VÅŸdy by jste měli ověřit podpis balíčku dříve,neÅŸ jej " 
   947"nainstalujete. Tyto podpisy zaručují, ÅŸe balíček, kterÃœ se chystáte " 
   948"nainstalovat byl vytvořen v rámci Fedora projektu, a ÅŸe nebyl změněn(náhodně " 
   949"nebo záměrně) şádnÃœm zrcadlem nebo webovou stránkou kterátento balíček " 
   950"poskytuje." 
  619951 
  620952#: data/content/keys.html:16 
  621 msgid "Packages that can be downloaded from koji build system do not contain signatures, so you should use them with caution.  Similarly, bleeding-edge packages in Rawhide are not necessarily signed." 
  622 msgstr "Balíčky, které mohou bÃœt staÅŸeny z buildsystému koji neobsahují podpisy, takÅŸe by jste je měli pouşívat obezřetně. Obdobně anitestovací balíčky v Rawhide nemusí bÃœt nutně podepsány." 
   953msgid "" 
   954"Packages that can be downloaded from koji build system do not contain " 
   955"signatures, so you should use them with caution.  Similarly, bleeding-edge " 
   956"packages in Rawhide are not necessarily signed." 
   957msgstr "" 
   958"Balíčky, které mohou bÃœt staÅŸeny z buildsystému koji neobsahují podpisy, " 
   959"takÅŸe by jste je měli pouşívat obezřetně. Obdobně anitestovací balíčky v " 
   960"Rawhide nemusí bÃœt nutně podepsány." 
  623961 
  624962#: data/content/keys.html:19 
   
  627965 
  628966#: data/content/keys.html:21 
  629 msgid "The keys are included in the <strong>fedora-release</strong> package, you can find them in the <strong>/etc/pki/rpm-gpg</strong> directory.  Please note that not all keys in this directory are used by Fedora project -- some are used for signing Red Hat Enterprise Linux packages or are no longer used at all. If you use Red Hat Enterprise Linux packages, see <a href=\"https://www.redhat.com/security/team/key/\">https://www.redhat.com/security/team/key</a>.  The keys used by Fedora are enabled in the yum repository configuration, so you generally don't need to manually import them into the rpm database." 
  630 msgstr "Klíče jsou součástí balíčků <strong>fedora-release</strong> a můşete je nalézt v adresáři <strong>/etc/pki/rpm-gpg</strong>. Pozor ne vÅ¡echny  klíče, které jsou v tomto adresáři, jsou pouşívané v projektu Fedora. Některé z nich jsou pouşívané pro podepisování balíčků Red Hat Enterprise Linuxu, ale některé jiÅŸ také nemusí bÃœt pouşívány. Pokud pouşíváte balíčky Red Hat Enterprise Linuxu podívejte se na <a href=\"https://www.redhat.com/security/team/key/\">https://www.redhat.com/security/team/key</a>.Klíče pouşívané Fedorou jsou povoleny v konfiguraci yum repositorya není tedy nutné je manuálně importovat do rpm databáze. " 
   967msgid "" 
   968"The keys are included in the <strong>fedora-release</strong> package, you " 
   969"can find them in the <strong>/etc/pki/rpm-gpg</strong> directory.  Please " 
   970"note that not all keys in this directory are used by Fedora project -- some " 
   971"are used for signing Red Hat Enterprise Linux packages or are no longer used " 
   972"at all. If you use Red Hat Enterprise Linux packages, see <a href=\"https://" 
   973"www.redhat.com/security/team/key/\">https://www.redhat.com/security/team/" 
   974"key</a>.  The keys used by Fedora are enabled in the yum repository " 
   975"configuration, so you generally don't need to manually import them into the " 
   976"rpm database." 
   977msgstr "" 
   978"Klíče jsou součástí balíčků <strong>fedora-release</strong> a můşete je " 
   979"nalézt v adresáři <strong>/etc/pki/rpm-gpg</strong>. Pozor ne vÅ¡echny  " 
   980"klíče, které jsou v tomto adresáři, jsou pouşívané v projektu Fedora. " 
   981"Některé z nich jsou pouşívané pro podepisování balíčků Red Hat Enterprise " 
   982"Linuxu, ale některé jiÅŸ také nemusí bÃœt pouşívány. Pokud pouşíváte balíčky " 
   983"Red Hat Enterprise Linuxu podívejte se na <a href=\"https://www.redhat.com/" 
   984"security/team/key/\">https://www.redhat.com/security/team/key</a>.Klíče " 
   985"pouşívané Fedorou jsou povoleny v konfiguraci yum repositorya není tedy " 
   986"nutné je manuálně importovat do rpm databáze. " 
  631987 
  632988#: data/content/keys.html:24 
  633 msgid "In addition to the fedora-release package and this web page, you can download the Fedora keys from a public key server, such as <a href=\"http://http-keys.gnupg.net/\">keys.gnupg.net</a>." 
  634 msgstr "V návaznosti na fedora-release balíčky a tyto webové stránky, můşete stáhnout Fedoří klíče z veřejného klíčového serveru jako například <a href=\"http://http-keys.gnupg.net/\">keys.gnupg.net</a>." 
   989msgid "" 
   990"In addition to the fedora-release package and this web page, you can " 
   991"download the Fedora keys from a public key server, such as <a href=\"http://" 
   992"http-keys.gnupg.net/\">keys.gnupg.net</a>." 
   993msgstr "" 
   994"V návaznosti na fedora-release balíčky a tyto webové stránky, můşete " 
   995"stáhnout Fedoří klíče z veřejného klíčového serveru jako například <a href=" 
   996"\"http://http-keys.gnupg.net/\">keys.gnupg.net</a>." 
  635997 
  636998#: data/content/keys.html:27 
  637 msgid "For some repositories, such as repositories with stable and testing packages in default configuration, <strong>yum</strong> is able to find a proper key for the repository and asks the user for confirmation before importing the key if the key is not already imported into the rpm database." 
  638 msgstr "Pro některá uloÅŸiÅ¡tě, jako například uloÅŸiÅ¡tě obshující stabilní a testovací balíky v implicitní konfiguraci, je <strong>yum</strong> schopen dohledat správnÃœ klíč k danému uloÅŸiÅ¡ti a poşádá uÅŸivatele o potvrzení dříve neÅŸ klíč importuje, pokud ovÅ¡em uÅŸ není klíč importován v rpm databázi." 
   999msgid "" 
   1000"For some repositories, such as repositories with stable and testing packages " 
   1001"in default configuration, <strong>yum</strong> is able to find a proper key " 
   1002"for the repository and asks the user for confirmation before importing the " 
   1003"key if the key is not already imported into the rpm database." 
   1004msgstr "" 
   1005"Pro některá uloÅŸiÅ¡tě, jako například uloÅŸiÅ¡tě obshující stabilní a testovací " 
   1006"balíky v implicitní konfiguraci, je <strong>yum</strong> schopen dohledat " 
   1007"správnÃœ klíč k danému uloÅŸiÅ¡ti a poşádá uÅŸivatele o potvrzení dříve neÅŸ klíč " 
   1008"importuje, pokud ovÅ¡em uÅŸ není klíč importován v rpm databázi." 
  6391009 
  6401010#: data/content/keys.html:30 
  641 msgid "You can always import a key into RPM's database by hand using the following command:" 
  642 msgstr "VÅŸdy můşete importovat klíč do RPM databáze pouÅŸitím následujícího příkazu: " 
   1011msgid "" 
   1012"You can always import a key into RPM's database by hand using the following " 
   1013"command:" 
   1014msgstr "" 
   1015"VÅŸdy můşete importovat klíč do RPM databáze pouÅŸitím následujícího příkazu: " 
  6431016 
  6441017#: data/content/keys.html:34 
   
  6471020 
  6481021#: data/content/keys.html:37 
  649 msgid "If you want to verify that the keys installed on your system match the keys listed here, you can use GnuPG to check that the fingerprint of the key matches.  For example:" 
  650 msgstr "Pokud chcete ověřit, ÅŸe klíče nainstalované na vaÅ¡em systému jsou shodnés klíči uvedenÃœmi zde, můşete pouşít GnuPG pro kontrolu otisků klíčů.Například: " 
   1022msgid "" 
   1023"If you want to verify that the keys installed on your system match the keys " 
   1024"listed here, you can use GnuPG to check that the fingerprint of the key " 
   1025"matches.  For example:" 
   1026msgstr "" 
   1027"Pokud chcete ověřit, ÅŸe klíče nainstalované na vaÅ¡em systému jsou shodnés " 
   1028"klíči uvedenÃœmi zde, můşete pouşít GnuPG pro kontrolu otisků klíčů." 
   1029"Například: " 
  6511030 
  6521031#: data/content/keys.html:45 
   
  6551034 
  6561035#: data/content/keys.html:47 
  657 msgid "When using default configuration of <strong>yum</strong> package updating and installation tool in stable releases, signature of each package is verified before it is installed.  Signature verification can be turned off and on globally or for specific repository with <strong>gpgcheck</strong> directive.  Do not override the default setting of this directive unless you have a very good reason to do so." 
  658 msgstr "Pokud pouşíváte implicitní konfiguraci <strong>yumu</strong>, coÅŸ jeinstalační nástroj ve stabilních verzích, tak je podpis kaÅŸdého balíčku ověřen dříve neÅŸ je naistalován. Ověřování podpisu můşe bÃœt vypnuto globálně nebo pro konkrétní uloÅŸiÅ¡tě pomocí direktivy<strong>gpgcheck</strong>. Nepřepisujte standartní nastavenítéto direktivy pokud k tomu nemáte opravdu dobrÃœ důvod." 
   1036msgid "" 
   1037"When using default configuration of <strong>yum</strong> package updating " 
   1038"and installation tool in stable releases, signature of each package is " 
   1039"verified before it is installed.  Signature verification can be turned off " 
   1040"and on globally or for specific repository with <strong>gpgcheck</strong> " 
   1041"directive.  Do not override the default setting of this directive unless you " 
   1042"have a very good reason to do so." 
   1043msgstr "" 
   1044"Pokud pouşíváte implicitní konfiguraci <strong>yumu</strong>, coÅŸ " 
   1045"jeinstalační nástroj ve stabilních verzích, tak je podpis kaÅŸdého balíčku " 
   1046"ověřen dříve neÅŸ je naistalován. Ověřování podpisu můşe bÃœt vypnuto globálně " 
   1047"nebo pro konkrétní uloÅŸiÅ¡tě pomocí direktivy<strong>gpgcheck</strong>. " 
   1048"Nepřepisujte standartní nastavenítéto direktivy pokud k tomu nemáte opravdu " 
   1049"dobrÃœ důvod." 
  6591050 
  6601051#: data/content/keys.html:50 
  661 msgid "If you do not use yum, you can check the signature of the package using the following command" 
  662 msgstr "Nepouşíváte-li yum, pak můşete překontrolovat podpisy balíčků pomocínásledujícího příkazu" 
   1052msgid "" 
   1053"If you do not use yum, you can check the signature of the package using the " 
   1054"following command" 
   1055msgstr "" 
   1056"Nepouşíváte-li yum, pak můşete překontrolovat podpisy balíčků " 
   1057"pomocínásledujícího příkazu" 
  6631058 
  6641059#: data/content/keys.html:57 
   
  6671062 
  6681063#: data/content/keys.html:67 
  669 msgid "Download: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/57BBCCBA.txt\">Fedora Project</a>" 
  670 msgstr "Stáhnout: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/57BBCCBA.txt\">Fedora Projekt</a>" 
   1064msgid "" 
   1065"Download: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/57BBCCBA.txt\">Fedora " 
   1066"Project</a>" 
   1067msgstr "" 
   1068"Stáhnout: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/57BBCCBA.txt\">Fedora " 
   1069"Projekt</a>" 
  6711070 
  6721071#: data/content/keys.html:68 
  673 msgid "Download: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?search=0x57BBCCBA&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
  674 msgstr "Stáhnout: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?search=0x57BBCCBA&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
   1072msgid "" 
   1073"Download: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?" 
   1074"search=0x57BBCCBA&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
   1075msgstr "" 
   1076"Stáhnout: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?" 
   1077"search=0x57BBCCBA&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
  6751078 
  6761079#: data/content/keys.html:80 
  677 msgid "Download: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/D22E77F2.txt\">Fedora Project</a>" 
  678 msgstr "Stáhnout: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/D22E77F2.txt\">Fedora Projekt</a>" 
   1080msgid "" 
   1081"Download: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/D22E77F2.txt\">Fedora " 
   1082"Project</a>" 
   1083msgstr "" 
   1084"Stáhnout: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/D22E77F2.txt\">Fedora " 
   1085"Projekt</a>" 
  6791086 
  6801087#: data/content/keys.html:81 
  681 msgid "Download: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?search=0xD22E77F2&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
  682 msgstr "Stáhnout: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?search=0xD22E77F2&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
   1088msgid "" 
   1089"Download: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?" 
   1090"search=0xD22E77F2&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
   1091msgstr "" 
   1092"Stáhnout: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?" 
   1093"search=0xD22E77F2&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
  6831094 
  6841095#: data/content/keys.html:94 
  685 msgid "Download: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/4EBFC273.txt\">Fedora Project</a>" 
  686 msgstr "Stáhnout: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/4EBFC273.txt\">Fedora Projekt</a>" 
   1096msgid "" 
   1097"Download: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/4EBFC273.txt\">Fedora " 
   1098"Project</a>" 
   1099msgstr "" 
   1100"Stáhnout: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/4EBFC273.txt\">Fedora " 
   1101"Projekt</a>" 
  6871102 
  6881103#: data/content/keys.html:95 
  689 msgid "Download: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?search=0x4EBFC273&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
  690 msgstr "Stáhnout: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?search=0x4EBFC273&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
   1104msgid "" 
   1105"Download: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?" 
   1106"search=0x4EBFC273&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
   1107msgstr "" 
   1108"Stáhnout: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?" 
   1109"search=0x4EBFC273&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
  6911110 
  6921111#: data/content/keys.html:108 
  693 msgid "Download: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/0B86274E.txt\">Fedora Project</a>" 
  694 msgstr "Stáhnout: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/0B86274E.txt\">Fedora Projekt</a>" 
   1112msgid "" 
   1113"Download: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/0B86274E.txt\">Fedora " 
   1114"Project</a>" 
   1115msgstr "" 
   1116"Stáhnout: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/0B86274E.txt\">Fedora " 
   1117"Projekt</a>" 
  6951118 
  6961119#: data/content/keys.html:109 
  697 msgid "Download: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?search=0x0B86274E&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
  698 msgstr "Stáhnout: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?search=0x0B86274E&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
   1120msgid "" 
   1121"Download: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?" 
   1122"search=0x0B86274E&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
   1123msgstr "" 
   1124"Stáhnout: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?" 
   1125"search=0x0B86274E&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
  6991126 
  7001127#: data/content/keys.html:122 
  701 msgid "Download: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/217521F6.txt\">Fedora Project</a>" 
  702 msgstr "Stáhnout: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/217521F6.txt\">Fedora Projekt</a>" 
   1128msgid "" 
   1129"Download: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/217521F6.txt\">Fedora " 
   1130"Project</a>" 
   1131msgstr "" 
   1132"Stáhnout: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/217521F6.txt\">Fedora " 
   1133"Projekt</a>" 
  7031134 
  7041135#: data/content/keys.html:123 
  705 msgid "Download: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?search=0x217521F6&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
  706 msgstr "Stáhnout: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?search=0x217521F6&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
   1136msgid "" 
   1137"Download: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?" 
   1138"search=0x217521F6&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
   1139msgstr "" 
   1140"Stáhnout: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?" 
   1141"search=0x217521F6&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
  7071142 
  7081143#: data/content/keys.html:129 
   
  7231158 
  7241159#: data/content/keys.html:146 
  725 msgid "Packages on installation media are signed with this key.  The relevant yum repositories are <strong>fedora</strong>, <strong>fedora-updates</strong> for Fedora 7-9, and <strong>core</strong> and <strong>core-updates</strong> for Fedora Core (Version 6 and earlier).  See <a href=\"http://www.redhat.com/archives/fedora-announce-list/2008-August/msg00012.html\">http://www.redhat.com/archives/fedora-announce-list/2008-August/msg00012.html</a> for information on why this key is obsolete." 
  726 msgstr "Balíčky na instalačních médiích jsou podepsány těmito klíči. Relevantní yum uloÅŸiÅ¡tě jsou <strong>fedora</strong>, <strong>fedora-updates</strong> pro Fedoru 7-9, a <strong>core</strong> a <strong>core-updates</strong> pro Fedora Core (verze 6 a starší).  Pro více informací proč je tento klíč zastaralÃœ viz<a href=\"http://www.redhat.com/archives/fedora-announce-list/2008-August/msg00012.html\">http://www.redhat.com/archives/fedora-announce-list/2008-August/msg00012.html</a>." 
   1160msgid "" 
   1161"Packages on installation media are signed with this key.  The relevant yum " 
   1162"repositories are <strong>fedora</strong>, <strong>fedora-updates</strong> " 
   1163"for Fedora 7-9, and <strong>core</strong> and <strong>core-updates</strong> " 
   1164"for Fedora Core (Version 6 and earlier).  See <a href=\"http://www.redhat." 
   1165"com/archives/fedora-announce-list/2008-August/msg00012.html\">http://www." 
   1166"redhat.com/archives/fedora-announce-list/2008-August/msg00012.html</a> for " 
   1167"information on why this key is obsolete." 
   1168msgstr "" 
   1169"Balíčky na instalačních médiích jsou podepsány těmito klíči. Relevantní yum " 
   1170"uloÅŸiÅ¡tě jsou <strong>fedora</strong>, <strong>fedora-updates</strong> pro " 
   1171"Fedoru 7-9, a <strong>core</strong> a <strong>core-updates</strong> pro " 
   1172"Fedora Core (verze 6 a starší).  Pro více informací proč je tento klíč " 
   1173"zastaralÃœ viz<a href=\"http://www.redhat.com/archives/fedora-announce-" 
   1174"list/2008-August/msg00012.html\">http://www.redhat.com/archives/fedora-" 
   1175"announce-list/2008-August/msg00012.html</a>." 
  7271176 
  7281177#: data/content/keys.html:150 
  729 msgid "Path: <a href=\"file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora\">/etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora</a>" 
  730 msgstr "Cesta: <a href=\"file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora\">/etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora</a>" 
   1178msgid "" 
   1179"Path: <a href=\"file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora\">/etc/pki/rpm-" 
   1180"gpg/RPM-GPG-KEY-fedora</a>" 
   1181msgstr "" 
   1182"Cesta: <a href=\"file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora\">/etc/pki/rpm-" 
   1183"gpg/RPM-GPG-KEY-fedora</a>" 
  7311184 
  7321185#: data/content/keys.html:151 
  733 msgid "Download: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?search=0x4F2A6FD2&op=index\">keys.gnupg.net</a>" 
  734 msgstr "Stáhnout: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?search=0x4F2A6FD2&op=index\">keys.gnupg.net</a>" 
   1186msgid "" 
   1187"Download: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?" 
   1188"search=0x4F2A6FD2&op=index\">keys.gnupg.net</a>" 
   1189msgstr "" 
   1190"Stáhnout: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?" 
   1191"search=0x4F2A6FD2&op=index\">keys.gnupg.net</a>" 
  7351192 
  7361193#: data/content/keys.html:164 
   
  7391196 
  7401197#: data/content/keys.html:168 
  741 msgid "If you participate in testing of the packages, this is the key you will use to verify the testing packages.  This key signs the packages that are in <strong>fedora-testing</strong> repository.  See <a href=\"http://www.redhat.com/archives/fedora-announce-list/2008-August/msg00012.html\">http://www.redhat.com/archives/fedora-announce-list/2008-August/msg00012.html</a> for information on why this key is obsolete." 
  742 msgstr "Pokud se podílíte na testování balíčků, toto je klíč, kterÃœ budete pouşívatpro ověření testovacích balíčků. Tento klíč podepisuje balíky, které jsouve <strong>fedora-testing</strong> uloÅŸiÅ¡ti. Pro více informací pročje tento klíč zastaralÃœ viz <a href=\"http://www.redhat.com/archives/fedora-announce-list/2008-August/msg00012.html\">http://www.redhat.com/archives/fedora-announce-list/2008-August/msg00012.html</a>." 
   1198msgid "" 
   1199"If you participate in testing of the packages, this is the key you will use " 
   1200"to verify the testing packages.  This key signs the packages that are in " 
   1201"<strong>fedora-testing</strong> repository.  See <a href=\"http://www.redhat." 
   1202"com/archives/fedora-announce-list/2008-August/msg00012.html\">http://www." 
   1203"redhat.com/archives/fedora-announce-list/2008-August/msg00012.html</a> for " 
   1204"information on why this key is obsolete." 
   1205msgstr "" 
   1206"Pokud se podílíte na testování balíčků, toto je klíč, kterÃœ budete " 
   1207"pouşívatpro ověření testovacích balíčků. Tento klíč podepisuje balíky, které " 
   1208"jsouve <strong>fedora-testing</strong> uloÅŸiÅ¡ti. Pro více informací pročje " 
   1209"tento klíč zastaralÃœ viz <a href=\"http://www.redhat.com/archives/fedora-" 
   1210"announce-list/2008-August/msg00012.html\">http://www.redhat.com/archives/" 
   1211"fedora-announce-list/2008-August/msg00012.html</a>." 
  7431212 
  7441213#: data/content/keys.html:172 
  745 msgid "Path: <a href=\"file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-test\">/etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-test</a>" 
  746 msgstr "Cesta: <a href=\"file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-test\">/etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-test</a>" 
   1214msgid "" 
   1215"Path: <a href=\"file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-test\">/etc/pki/" 
   1216"rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-test</a>" 
   1217msgstr "" 
   1218"Cesta: <a href=\"file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-test\">/etc/pki/" 
   1219"rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-test</a>" 
  7471220 
  7481221#: data/content/keys.html:173 
  749 msgid "Download: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?search=0x30C9ECF8&op=index\">keys.gnupg.net</a>" 
  750 msgstr "Stáhnout: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?search=0x30C9ECF8&op=index\">keys.gnupg.net</a>" 
   1222msgid "" 
   1223"Download: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?" 
   1224"search=0x30C9ECF8&op=index\">keys.gnupg.net</a>" 
   1225msgstr "" 
   1226"Stáhnout: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?" 
   1227"search=0x30C9ECF8&op=index\">keys.gnupg.net</a>" 
  7511228 
  7521229#: data/content/keys.html:186 
  753 msgid "Download: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/6DF2196F.txt\">Fedora Project</a>" 
  754 msgstr "Stáhnout: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/6DF2196F.txt\">Fedora Projekt</a>" 
   1230msgid "" 
   1231"Download: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/6DF2196F.txt\">Fedora " 
   1232"Project</a>" 
   1233msgstr "" 
   1234"Stáhnout: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/6DF2196F.txt\">Fedora " 
   1235"Projekt</a>" 
  7551236 
  7561237#: data/content/keys.html:187 
  757 msgid "Download: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?search=0x6DF2196F&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
  758 msgstr "Stáhnout: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?search=0x6DF2196F&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
   1238msgid "" 
   1239"Download: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?" 
   1240"search=0x6DF2196F&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
   1241msgstr "" 
   1242"Stáhnout: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?" 
   1243"search=0x6DF2196F&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
  7591244 
  7601245#: data/content/keys.html:200 
  761 msgid "Download: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/DF9B0AE9.txt\">Fedora Project</a>" 
  762 msgstr "Stáhnout: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/DF9B0AE9.txt\">Fedora Projekt</a>" 
   1246msgid "" 
   1247"Download: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/DF9B0AE9.txt\">Fedora " 
   1248"Project</a>" 
   1249msgstr "" 
   1250"Stáhnout: <a href=\"https://fedoraproject.org/static/DF9B0AE9.txt\">Fedora " 
   1251"Projekt</a>" 
  7631252 
  7641253#: data/content/keys.html:201 
  765 msgid "Download: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?search=0xDF9B0AE9&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
  766 msgstr "Stáhnout: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?search=0xDF9B0AE9&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
   1254msgid "" 
   1255"Download: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?" 
   1256"search=0xDF9B0AE9&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
   1257msgstr "" 
   1258"Stáhnout: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?" 
   1259"search=0xDF9B0AE9&op=get\">keys.gnupg.net</a>" 
  7671260 
  7681261#: data/content/keys.html:216 
   
  7711264 
  7721265#: data/content/keys.html:220 
  773 msgid "If you are using Fedora Extras with Fedora Core 6, use this package from <strong>extras</strong> repository.  This key will no longer be used after Fedora Core 6 and Extras reach EOL (December 7th 2007).  This key is not included in the <strong>fedora-release</strong> package in Fedora 7 and later releases." 
  774 msgstr "Pokud pouşíváte Fedora Extras společně s Fedorou 6, pouÅŸijte tento balíček z  <strong>extras</strong> uloÅŸiÅ¡tě.  Tento klíč nebude nadále pouşíván  po skončení podpory Fedora Core 6 a Extras(7. prosince 2007).  Tento klíč není součástí balíku <strong>fedora-release</strong> ve Fedoře 7 a pozdějších vydáních." 
   1266msgid "" 
   1267"If you are using Fedora Extras with Fedora Core 6, use this package from " 
   1268"<strong>extras</strong> repository.  This key will no longer be used after " 
   1269"Fedora Core 6 and Extras reach EOL (December 7th 2007).  This key is not " 
   1270"included in the <strong>fedora-release</strong> package in Fedora 7 and " 
   1271"later releases." 
   1272msgstr "" 
   1273"Pokud pouşíváte Fedora Extras společně s Fedorou 6, pouÅŸijte tento balíček " 
   1274"z  <strong>extras</strong> uloÅŸiÅ¡tě.  Tento klíč nebude nadále pouşíván  po " 
   1275"skončení podpory Fedora Core 6 a Extras(7. prosince 2007).  Tento klíč není " 
   1276"součástí balíku <strong>fedora-release</strong> ve Fedoře 7 a pozdějších " 
   1277"vydáních." 
  7751278 
  7761279#: data/content/keys.html:224 
  777 msgid "Path: <a href=\"file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora\">/etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-extras</a>" 
  778 msgstr "Cesta: <a href=\"file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora\">/etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-extras</a>" 
   1280msgid "" 
   1281"Path: <a href=\"file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora\">/etc/pki/rpm-" 
   1282"gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-extras</a>" 
   1283msgstr "" 
   1284"Cesta: <a href=\"file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora\">/etc/pki/rpm-" 
   1285"gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-extras</a>" 
  7791286 
  7801287#: data/content/keys.html:225 
  781 msgid "Download: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?search=0x1AC70CE6&op=index\">keys.gnupg.net</a>" 
  782 msgstr "Stáhnout: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?search=0x1AC70CE6&op=index\">keys.gnupg.net</a>" 
   1288msgid "" 
   1289"Download: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?" 
   1290"search=0x1AC70CE6&op=index\">keys.gnupg.net</a>" 
   1291msgstr "" 
   1292"Stáhnout: <a href=\"http://keys.gnupg.net:11371/pks/lookup?" 
   1293"search=0x1AC70CE6&op=index\">keys.gnupg.net</a>" 
  7831294 
  7841295#: data/content/keys.html:242 
  785 msgid "This key was used for packages that were released by Fedora Legacy project to update releases that reached their official EOL.  The Fedora Legacy project no longer exists, so no this key will no longer be used to sign packages.  This key is not included in the <strong>fedora-release</strong> package in Fedora 7 and later releases." 
  786 msgstr "Tento klíč byl pouşíván pro balíky, které byly vydány projektem Fedora Legacy k aktualizaci vydání, jejichÅŸ oficiální podpora jiz skončila. Fedora Legacy projekt jiÅŸ nadále neexistuje, takÅŸe tento klíč jiÅŸ nadále nebude pouşívánk podpisu balíčků. Tento klíč není součásti balíku <strong>fedora-release</strong> ve Fedoře 7 a pozdějších vydáních." 
   1296msgid "" 
   1297"This key was used for packages that were released by Fedora Legacy project " 
   1298"to update releases that reached their official EOL.  The Fedora Legacy " 
   1299"project no longer exists, so no this key will no longer be used to sign " 
   1300"packages.  This key is not included in the <strong>fedora-release</strong> " 
   1301"package in Fedora 7 and later releases." 
   1302msgstr "" 
   1303"Tento klíč byl pouşíván pro balíky, které byly vydány projektem Fedora " 
   1304"Legacy k aktualizaci vydání, jejichÅŸ oficiální podpora jiz skončila. Fedora " 
   1305"Legacy projekt jiÅŸ nadále neexistuje, takÅŸe tento klíč jiÅŸ nadále nebude " 
   1306"pouşívánk podpisu balíčků. Tento klíč není součásti balíku <strong>fedora-" 
   1307"release</strong> ve Fedoře 7 a pozdějších vydáních." 
  7871308 
  7881309#: data/content/rss.html:10 
   
  7951316 
  7961317#: data/content/sponsors.html:11 
  797 msgid "The Fedora Project is proud to have the following organizations as sponsors:" 
   1318msgid "" 
   1319"The Fedora Project is proud to have the following organizations as sponsors:" 
  7981320msgstr "Projekt Fedora je hrdÃœ, ÅŸe má následující organizace za sponzory: " 
  7991321 
  8001322#: data/content/sponsors.html:16 
  801 msgid "<a href=\"http://redhat.com/\">Red Hat, Inc.</a> is the primary sponsor for the Fedora Project, providing a variety of resources, including full-time employee support, infrastructure hardware and bandwidth, event funding, and legal counsel." 
  802 msgstr "<a href=\"http://redhat.com/\">Red Hat, Inc.</a> je hlavním sponzorem Fedora Projektu, zabezpečující Å¡irokou Å¡kálu zdrojů, zahrnující plnouzaměstnaneckou podporu, hardware, připojení na infrastrukturu, financování akcí a právní podporu." 
   1323msgid "" 
   1324"<a href=\"http://redhat.com/\">Red Hat, Inc.</a> is the primary sponsor for " 
   1325"the Fedora Project, providing a variety of resources, including full-time " 
   1326"employee support, infrastructure hardware and bandwidth, event funding, and " 
   1327"legal counsel." 
   1328msgstr "" 
   1329"<a href=\"http://redhat.com/\">Red Hat, Inc.</a> je hlavním sponzorem Fedora " 
   1330"Projektu, zabezpečující Å¡irokou Å¡kálu zdrojů, zahrnující plnouzaměstnaneckou " 
   1331"podporu, hardware, připojení na infrastrukturu, financování akcí a právní " 
   1332"podporu." 
  8031333 
  8041334#: data/content/sponsors.html:19 
  805 msgid "The Fedora Project also thanks the following sponsors for providing substantial support:" 
  806 msgstr "Fedora Projekt také děkuje následujícím sponzorů za poskytnutí vÃœznamné podpory:" 
   1335msgid "" 
   1336"The Fedora Project also thanks the following sponsors for providing " 
   1337"substantial support:" 
   1338msgstr "" 
   1339"Fedora Projekt také děkuje následujícím sponzorů za poskytnutí vÃœznamné " 
   1340"podpory:" 
  8071341 
  8081342#: data/content/sponsors.html:38 
  809 msgid "Interested in sponsoring something for Fedora?  Contact admin at fedoraproject * org or stop by #fedora-admin on irc.freenode.net." 
  810 msgstr "Rádi by jste sponzorovali projekt Fedora? Kontaktujte administratora fedoraproject * org a nebo se zastavte na #fedora-admin na irc.freenode.net." 
   1343msgid "" 
   1344"Interested in sponsoring something for Fedora?  Contact admin at " 
   1345"fedoraproject * org or stop by #fedora-admin on irc.freenode.net." 
   1346msgstr "" 
   1347"Rádi by jste sponzorovali projekt Fedora? Kontaktujte administratora " 
   1348"fedoraproject * org a nebo se zastavte na #fedora-admin na irc.freenode.net." 
  8111349 
  8121350#: data/content/verify.html:10 
   
  8151353 
  8161354#: data/content/verify.html:12 
  817 msgid "Windows user?  Follow <a href=\"http://docs.fedoraproject.org/readme-burning-isos/en_US/sn-validating-files.html\">these instructions</a> instead." 
  818 msgstr "Jste uÅŸivatelem Windows? Pak následujte <a href=\"http://docs.fedoraproject.org/readme-burning-isos/en_US/sn-validating-files.html\">tento návod</a>. " 
   1355msgid "" 
   1356"Windows user?  Follow <a href=\"http://docs.fedoraproject.org/readme-burning-" 
   1357"isos/en_US/sn-validating-files.html\">these instructions</a> instead." 
   1358msgstr "" 
   1359"Jste uÅŸivatelem Windows? Pak následujte <a href=\"http://docs.fedoraproject." 
   1360"org/readme-burning-isos/en_US/sn-validating-files.html\">tento návod</a>. " 
  8191361 
  8201362#: data/content/verify.html:15 
  821 msgid "Once you have downloaded an ISO, verify it for security and integrity.  If you downloaded your ISO via BitTorrent, the file has already been verified as part of the download process (just make sure that you got the torrent from <a href=\"http://torrent.fedoraproject.org/\">torrent.fedoraproject.org</a>).  Otherwise, to verify your ISO, start by downloading the proper CHECKSUM file into the same directory as the ISO:" 
  822 msgstr "Pokud jste jiÅŸ stáhli ISO obraz, zkontrolujte jeho integritu a bezpečnost. Pokud jste stáhli ISO před bitTorent, pak tento soubor byl jiÅŸ překontrolován během procesu stahování (pouze zkontrolujte,ÅŸe máte některÃœ z torentů z  <a href=\"http://torrent.fedoraproject.org/\">torrent.fedoraproject.org</a>).Pokud ne, ověřte svůj ISO soubor. Začněte staÅŸením patřičného souboru CHECKSUMdo stejného adresáře jako ISO." 
   1363msgid "" 
   1364"Once you have downloaded an ISO, verify it for security and integrity.  If " 
   1365"you downloaded your ISO via BitTorrent, the file has already been verified " 
   1366"as part of the download process (just make sure that you got the torrent " 
   1367"from <a href=\"http://torrent.fedoraproject.org/\">torrent.fedoraproject." 
   1368"org</a>).  Otherwise, to verify your ISO, start by downloading the proper " 
   1369"CHECKSUM file into the same directory as the ISO:" 
   1370msgstr "" 
   1371"Pokud jste jiÅŸ stáhli ISO obraz, zkontrolujte jeho integritu a bezpečnost. " 
   1372"Pokud jste stáhli ISO před bitTorent, pak tento soubor byl jiÅŸ " 
   1373"překontrolován během procesu stahování (pouze zkontrolujte,ÅŸe máte některÃœ z " 
   1374"torentů z  <a href=\"http://torrent.fedoraproject.org/\">torrent." 
   1375"fedoraproject.org</a>).Pokud ne, ověřte svůj ISO soubor. Začněte staÅŸením " 
   1376"patřičného souboru CHECKSUMdo stejného adresáře jako ISO." 
  8231377 
  8241378#: data/content/verify.html:17 
   
  8361390#: data/content/verify.html:35 
  8371391#, python-format 
  838 msgid "You can verify the details of the GPG key(s) <a href=\"%s/%s/keys\">here</a>." 
   1392msgid "" 
   1393"You can verify the details of the GPG key(s) <a href=\"%s/%s/keys\">here</a>." 
  8391394msgstr "<a href=\"%s/%s/keys\">Zde</a> můşete ověřit detaily GPG klíčů." 
  8401395 
   
  8441399 
  8451400#: data/content/verify.html:42 
  846 msgid "The CHECKSUM file should have a good signature from one of the following keys:" 
  847 msgstr "CHECKSUM soubor by měl mít správnÃœs podpis od jednoho z následujícíchklíčů:" 
   1401msgid "" 
   1402"The CHECKSUM file should have a good signature from one of the following " 
   1403"keys:" 
   1404msgstr "" 
   1405"CHECKSUM soubor by měl mít správnÃœs podpis od jednoho z následujícíchklíčů:" 
  8481406 
  8491407#: data/content/verify.html:45 
   
  8641422 
  8651423#: data/content/verify.html:51 
  866 msgid "Finally, now that the CHECKSUM file has been verified, check that the ISO's checksum matches:" 
  867 msgstr "A nakonec po kontrole CHECKSUM souboru ověřte, ÅŸe kontrolní součetISO souboru souhlasí:" 
   1424msgid "" 
   1425"Finally, now that the CHECKSUM file has been verified, check that the ISO's " 
   1426"checksum matches:" 
   1427msgstr "" 
   1428"A nakonec po kontrole CHECKSUM souboru ověřte, ÅŸe kontrolní součetISO " 
   1429"souboru souhlasí:" 
  8681430 
  8691431#: data/content/verify.html:55 
   
  8801442 
  8811443#: data/content/e/404.html:13 
  882 msgid "Double-check the URL if you entered it manually. Did you copy it correctly?" 
  883 msgstr "Dvakrát překontrolujte URL v případě manuálního zadání.Opsali jste URL správně?" 
   1444msgid "" 
   1445"Double-check the URL if you entered it manually. Did you copy it correctly?" 
   1446msgstr "" 
   1447"Dvakrát překontrolujte URL v případě manuálního zadání.Opsali jste URL " 
   1448"správně?" 
  8841449 
  8851450#: data/content/e/404.html:14 
  886 msgid "Did a bad link bring you here? Contact <a href=\"mailto:webmaster@fedoraproject.org\">the fedoraproject.org webmaster</a> and let them know which link brought you here." 
  887 msgstr "Přivedl Vás sem Å¡patnÃœ odkaz? Kontaktujte <a href=\"mailto:webmaster@fedoraproject.org\">Webmastera fedoraproject.org</a> a dejte jim vědět, kterÃœ odkaz Vás sem zavedl." 
   1451msgid "" 
   1452"Did a bad link bring you here? Contact <a href=\"mailto:" 
   1453"webmaster@fedoraproject.org\">the fedoraproject.org webmaster</a> and let " 
   1454"them know which link brought you here." 
   1455msgstr "" 
   1456"Přivedl Vás sem Å¡patnÃœ odkaz? Kontaktujte <a href=\"mailto:" 
   1457"webmaster@fedoraproject.org\">Webmastera fedoraproject.org</a> a dejte jim " 
   1458"vědět, kterÃœ odkaz Vás sem zavedl." 
  8881459 
  8891460#: data/content/e/404.html:15 
  890 msgid "The file you are looking for may have moved. Check our main site at <a href=\"http://fedoraproject.org/\">http://fedoraproject.org/</a> or search our <a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/\">wiki</a>." 
  891 msgstr "Soubor, kterÃœ hledáte byl moÅŸná přesunut. Podívejte se na naÅ¡i hlavní stránku na <a href=\"http://fedoraproject.org/\">http://fedoraproject.org/</a> nebo prohledejte naÅ¡i <a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/\">wiki</a>." 
   1461msgid "" 
   1462"The file you are looking for may have moved. Check our main site at <a href=" 
   1463"\"http://fedoraproject.org/\">http://fedoraproject.org/</a> or search our <a " 
   1464"href=\"http://fedoraproject.org/wiki/\">wiki</a>." 
   1465msgstr "" 
   1466"Soubor, kterÃœ hledáte byl moÅŸná přesunut. Podívejte se na naÅ¡i hlavní " 
   1467"stránku na <a href=\"http://fedoraproject.org/\">http://fedoraproject.org/</" 
   1468"a> nebo prohledejte naÅ¡i <a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/\">wiki</a>." 
  8921469 
  8931470#: data/content/e/404.html:17 
   
  9091486#: data/templates/foot.html:9 
  9101487#, python-format 
  911 msgid "&copy; 2009 Red Hat, Inc. and others.  For comments or queries, please <a href=\"%s/%s/contact\">contact us</a>." 
  912 msgstr "&copy; 2009 Red Hat, Inc. and jiní.  Pokud máte dotazy nebo komentáře, prosím <a href=\"%s/%s/contact\">kontaktujte nás</a>." 
   1488msgid "" 
   1489"&copy; 2009 Red Hat, Inc. and others.  For comments or queries, please <a " 
   1490"href=\"%s/%s/contact\">contact us</a>." 
   1491msgstr "" 
   1492"&copy; 2009 Red Hat, Inc. and jiní.  Pokud máte dotazy nebo komentáře, " 
   1493"prosím <a href=\"%s/%s/contact\">kontaktujte nás</a>." 
  9131494 
  9141495#: data/templates/foot.html:12 
  915 msgid "The Fedora Project is maintained and driven by the community and sponsored by Red Hat.  This is a community maintained site.  Red Hat is not responsible for content." 
  916 msgstr "Projekt Fedora, kterÃœ podporuje společnost Red Hat, je udrÅŸovanÃœ a řízenÃœ komunitou. Tato stránka je udrÅŸována komunitou. Společnost Red Hat není zodpovědná za její obsah." 
   1496msgid "" 
   1497"The Fedora Project is maintained and driven by the community and sponsored " 
   1498"by Red Hat.  This is a community maintained site.  Red Hat is not " 
   1499"responsible for content." 
   1500msgstr "" 
   1501"Projekt Fedora, kterÃœ podporuje společnost Red Hat, je udrÅŸovanÃœ a řízenÃœ " 
   1502"komunitou. Tato stránka je udrÅŸována komunitou. Společnost Red Hat není " 
   1503"zodpovědná za její obsah." 
  9171504 
  9181505#: data/templates/foot.html:15 
   
  9221509#: data/templates/foot.html:16 
  9231510msgid "<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Legal:Main\">Legal</a>" 
  924 msgstr "<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Legal:Main\">Právní poznámky</a>" 
   1511msgstr "" 
   1512"<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Legal:Main\">Právní poznámky</a>" 
  9251513 
  9261514#: data/templates/foot.html:17 
  927 msgid "<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines\">Trademark Guidelines</a>" 
  928 msgstr "<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines\">Směrnice ochranné známky</a>" 
   1515msgid "" 
   1516"<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines" 
   1517"\">Trademark Guidelines</a>" 
   1518msgstr "" 
   1519"<a href=\"http://fedoraproject.org/wiki/Legal:Trademark_guidelines" 
   1520"\">Směrnice ochranné známky</a>" 
  9291521 
  9301522#: data/templates/head.html:7 
   
  9351527#, python-format 
  9361528msgid "%s/static/images/counter/%s" 
  937 msgstr "" 
   1529msgstr "%s/static/images/counter/%s" 
  9381530 
  9391531#: data/templates/sidebar.html:26 
  9401532#, python-format 
  9411533msgid "Fedora 12 Constantine released in %s days!" 
  942 msgstr "" 
   1534msgstr "Fedora 12 Konstantine bude vydána za %s dní! " 
  9431535 
  9441536#: data/templates/sidebar.html:27 
  9451537msgid "Add a counter to your own site!" 
  946 msgstr "" 
   1538msgstr "Přidejte počítadlo na své stránky!" 
  9471539 
  9481540#: data/templates/sidebar.html:31 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.